Pembunuhan Massal dan Keji oleh Wahabi

Pembunuhan Massal dan Keji oleh Wahabi

Pembunuhan Massal dan Keji

Ibn `Abd al-Wahhab mengikuti kaedah khusus dalam pembahagian harta rampasan daripada umat Islam yang meninggalkannya. Ada ketikanya, dia membahagikannya di antara 2 atau 3 orang pengikutnya. Amir Najd menerima habuannya daripada ghanimah itu dengan persetujuan Muhammad bin `Abd al-Wahhab sendiri. Ibn `Abd al-Wahhab melakukan mu`amalah yang buruk dengan umat Islam yang tidak tunduk kepada hawa nafsu dan pendapatnya seumpama mu`amalah kafir harbi dan dia menghalalkan harta mereka.

Harta yang banyak itu tidak diketahui datang dari mana, dan Ibn Basyr al-Najdi sendiri tidak mendedahkan sumber harta kekayaan yang banyak itu tetapi berdasarkan fakta-fakta sejarah, Ibn `Abd al-Wahhab memperolehinya daripada serangan dan serbuan yang dilakukannya bersama-sama para pengikutnya terhadap kabilah-kabilah dan kota-kota yang kemudian meninggalkannya untuknya. Ibn `Abd al-Wahhab merampas harta kekayaan itu dan membahagi-bahagikannya kepada penduduk Dar`iyyah.

Jelaslah, bahawa tawhid yang diserukan oleh Muhammad bin `Abd al-Wahhab dan jemaahnya adalah dengan mengharuskan darah dan harta orang yang mengingkari dakwah mereka, juga menerima kata-kata atau akidah-akidah mereka bahawa Allah berjisim, mempunyai anggota tubuh badan dan sebagainya.

Ringkasnya, Muhammad ibn `Abd al-Wahhab kelihatan menyeru kepada agama Tawhid tetapi tawhid sesat ciptaannya sendiri, dan bukannya tawhid menurut seruan al-Qur’an dan al-Hadith. Sesiapa yang tunduk (kepada tawhidnya) akan terpelihara diri dan hartanya dan sesiapa yang enggan pula dianggap kafir harbi (yang perlu diperangi) sama ada darah dan hartanya.

Di atas alasan inilah, golongan Wahhabi menguasai medan peperangan di Najd dan kawasan-kawasan di luarnya seperti Yaman, Hijaz, sekitar Syria dan `Iraq. Mereka mengaut keuntungan yang berlimpah daripada kota-kota yang mereka kuasai mengikut kemahuan dan kehendak mereka, dan jika mereka boleh menghimpunkan kawasan-kawasan itu ke dalam kekuasaan dan kehendak mereka, mereka akan lakukan semua itu, tetapi jika sebaliknya mereka hanya memadai dengan merampas harta kekayaan sahaja.

Muhammad Abdul Wahab memerintahkan orang-orang yang cenderung mengikuti dakwahnya supaya memberikan bai`ah dan orang-orang yang enggan wajib dibunuh dan dibahagi-bahagikan hartanya. Oleh kerana itu, dalam proses membuang dan mengasingkan penduduk kampung di sekitar al-Ahsa’ untuk mendapatkan bai`ah itu, mereka telah menyerang dan membunuh 300 orang dan merampas harta -harta mereka.[9][10]

Akhirnya Muhammad meninggal dunia pada tahun 1206H/1791M tetapi para pengikutnya telah meneruskan mazhabnya dan menghidupkan bid`ah dan kesesatannya kembali. Pada tahun 1216H/1801M, al-Amir Sa`ud al-Wahhabi mempersiapkan tentera yang besar terdiri daripada 20 000 orang dan melakukan serangan ganas ke atas kota suci Karbala’ di `Iraq.

Karbala merupakan sebuah kota suci dihiasi dengan kemasyhuran dan ketenangan di hati umat Islam. Pelbagai bangsa berhasrat untuk ke sana sama ada mereka berbangsa Iran, Turki, Arab dan sebagainya. Tentera Wahhabi mengepung dan memasuki kota itu dengan melakukan pembunuhan, rampasan, runtuhan dan kebinasaan.

Wahhabi telah melakukan keganasan dan kekejaman di kota Karbala’ dengan jenayah yang tidak mengenal batas perikemanusiaan dan tidak mungkin dapat dibayangkan. Mereka telah membunuh 5000 orang Islam atau bahkan lebih lagi, sehingga disebutkan seramai 20 000 orang.

Apabila al-Amir Sa`ud menyudahi perbuatan keji dan kejamnya di sana, dia merampas khazanah harem al-Imam al-Husayn bin `Ali (`a.s) yang banyak dengan harta, perhiasan dan hadiah yang dikurniakan oleh raja, pemerintah dan lain-lain kepada maqam suci ini. Selepas melakukan keganasan yang cukup menjijikkan ini, dia kemudian menakluki Karbala’ untuk dirinya sehingga para penyair menyusun qasidah-qasidah penuh dengan rintihan, keluhan dan dukacita mereka.

Puak Wahhabi mengambil masa selama 12 tahun membuat serangan ke atas kota Karbala’ dan kawasan sekitarnya, termasuk Najaf. Mereka kembali sebagai perampas, penyamun dan pencuri dengan memulainya pada tahun 1216H/1801M. Para penulis Syi`ah bersepakat bahawa serangan dan serbuan itu berlaku pada hari `Aid al-Ghadir bagi memperingati ketetapan Nabi (s.`a.w) mengenai perlantikan al-Imam `Ali bin Abi Talib sebagai khalifah selepas baginda.

Al-`Allamah al-Marhum al-Sayyid Muhammad Jawwad al-`Amili mengatakan: “ Allah telah menentukan dan menetapkan dengan kebesaran dan keihsanan-Nya dan juga dengan berkat Muhammad dan Al baginda saw, untuk melengkapkan juzuk ini daripada kitab Miftah al-Karamah, selepas pertengahan malam yang ke-9, bulan Ramadan al-mubarak tahun 1225H/1810M – menurut catatan penyusunnya …

”Dengan kekacauan fikiran dan kecelaruan keadaan, orang-orang `Arab dikelilingi oleh orang-orang dari `Unaizah yang mengucapkan kata-kata puak al-Wahhabi al-Khariji di al-Najaf al-Asyraf dan masyhad al-Imam al-Husayn (`a.s) – mereka telah memintas jalan dan merampas hak milik para penziarah al-Husayn (`a.s) sebaik sahaja mereka kembali daripada ziarah itu pada pertengahan bulan Sya`ban. Mereka membunuh sebahagian besar daripadanya, terdiri daripada orang-orang `Ajam, dianggarkan 150 orang ataupun kurang ..”

Latar belakang Pengasas Mazhab Wahhabi

Muhammad bin `Abd al-Wahhab dilahirkan di perkampungan `Uyainah, salah sebuah kampung dalam Najd di bahagian selatan pada tahun 1115H/1703M. Bapanya, `Abd al-Wahhab merupakan seorang Qadi di sini. Muhammad dikatakan pernah mempelajari bidang fiqh al-Hanbali dengan bapanya, yang juga adalah salah seorang tokoh ulama al-Hanabilah. Semenjak kecil, dia mempunyai hubungan yang rapat dengan pengkajian dan pembelajaran kitab-kitab tafsir, hadith dan akidah.

Pada zaman remajanya, Muhammad selalu memperendah-rendahkan syiar agama yang biasanya dipegang oleh penduduk Najd, bukan sahaja di Najd bahkan sehingga sejauh Madinah selepas dia kembali daripada menunaikan haji. Dia sering mengada-adakan perubahan dalam pendapat dan pemikiran di dalam majlis-majlis agama, dan dia dikatakan tidak suka kepada orang yang bertawassul kepada Nabi (s.`a.w) di tempat kelahiran (marqad) baginda yang suci itu.

Kehidupannya selama beberapa tahun dihabiskan dengan mengembara dan berdagang di kota-kota Basrah, Baghdad, Iran, India dan Damsyik. Di Damsyik, dia dikatakan telah menemui kitab-kitab karangan Ibn Taimiyyah al-Harrani (m.728H/1328M) yang mengandungi ajaran-ajaran yang berunsur kontroversi berbanding dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Dia kembali ke Najd dan kemudian berpindah ke Basrah. Dalam perjalanan nya ke Syam, di Basrah dia berjaya memenuhi matlamatnya menegah orang ramai daripada melakukan syiar agama mereka dan menghalang mereka daripada perbuatan tersebut. Justeru itu penduduk Basrah bangkit menentangnya, dan menyingkirkannya daripada perkampungan mereka. Akhirnya dia melarikan diri ke kota al-Zabir.

Dalam perjalanan di antara Basrah dan al-Zabir, akibat terlalu penat berjalan kerana kepanasan sehingga hampir-hampir menemui ajalnya, seorang lelaki (dari kota al-Zabir) telah menemuinya lalu membantunya ketika melihatnya berpakaian seperti seorang alim. Dia diberikan minuman dan dibawa balik ke kota tersebut. Muhammad bin `Abd al-Wahhab berazam untuk ke Syam tetapi dia tidak mempunyai harta dan bekalan yang mencukupi, lalu bermusafir ke al-Ahsa’ dan dari situ, terus ke Huraymilah (dalam kawasan Najd) juga.

Pada tahun 1139H/1726M, bapanya berpindah dari `Uyainah ke Huraymilah dan dia ikutserta dengan bapanya dan belajar dengannya tetapi masih meneruskan tentangannya yang kuat terhadap amalan-amalan agama di Najd, yang menyebabkan berlakunya pertentangan dan perselisihan yang berkecamuk di antaranya dan bapanya di satu pihak dan, di antaranya dengan penduduk-penduduk Najd di pihak yang lain.

Keadaan tersebut terus berkekalan sehingga ke tahun 1153H/1740M apabila bapanya meninggal dunia. Sejak dari itu, Muhammad tidak lagi terikat. Dia telah mengemukakan akidah-akidahnya yang sesat, menolak dan mengenepikan amalan-amalan agama yang dilakukan serta menyeru mereka menyertai kumpulannya. Sebahagian tertipu manakala sebahagian lagi meninggalkannya hingga dia mengisytiharkan kekuasaannya di Madinah.

Muhammad kembali ke `Uyainah yang diperintah oleh `Uthman bin Hamad yang menerima dan memuliakannya dan berlakulah ketetapan di antara mereka berdua bahawa setiap seorang hendaklah mempertahankan yang lain dengan seorang memegang kekuasaan dalam perundangan Islam (al-tasyri`) dan seorang lagi dalam pemerintahan. Pemerintah `Uyainah mendokong Muhammad dengan kekuatan dan Muhammad bin `Abd al-Wahhab pula menyeru manusia mentaati pemerintah dan para pengikutnya.

Berita telah sampai kepada pemerintah al-Ahsa’ bahawa Muhammad bin `Abd al-Wahhab mendakyahkan pendapat dan bid`ahnya, manakala pemerintah `Uyainah pula menyokongnya. Beliau telah memerintahkan supaya suatu risalah peringatan dan ancaman dihantar kepada pemerintah `Uyainah. Pemerintah `Uyainah telah memanggil Muhammad dan memberitahunya bahawa dia enggan membantunya. Ibn `Abd al-Wahhab berkata kepadanya: “ Sekiranya engkau membantuku dalam dakwah ini, engkau akan menguasai seluruh Najd.” Pemerintah tersebut menyingkir kannya dan memerintahkannya meninggalkan `Uyainah dengan cara mengusirnya pada tahun 1160H/1747M.

Pada tahun itu, Muhammad keluar dari `Uyainah ke Dar`iyyah di Najd yang diperintah oleh Muhammad bin Sa`ud (m.1179H/1765M) yang kemudian menziarahi, memuliakan dan menjanjikan kebaikan kepadanya. Sebagai balasannya, Ibn `Abd al-Wahhab memberikan khabar gembira kepadanya dengan jaminan penguasaan Najd keseluruhannya. Dengan cara itu, suatu ketetapan dimeterai.[6][7] Penduduk Dar`iyyah mendokongnya sehingga akhirnya Muhammad ibn `Abd al-Wahhab dan Muhammad bin Sa`ud memeterai perjanjian atau memorandum persefahaman (`aqd al-Ittifaqiyyah).

Ibn Basyr al-Najdi yang dipetik oleh al-Alusi mengatakan: “ Penduduk Dar`iyyah pada masa itu dalam keadaan sangat menderita dan kepayahan, mereka lalu berusaha untuk memenuhi kehidupan mereka … Aku lihat kesempitan hidup mereka pada kali pertama tetapi kemudian aku lihat al-Dar`iyyah selepas itu – pada zaman Sa`ud, penduduknya memiliki harta yang banyak dan senjata disaluti emas, perak, kuda yang baik, para bangsawan, pakaian mewah dan lain-lain lagi daripada sumber-sumber kekayaan sehinggakan lidah kelu untuk berkata-kata dan gambaran secara terperinci tidak mampu dihuraikan.”

“ Aku lihat tempat orang ramai pada hari itu, di tempat dikenali al-Batin – aku lihat kumpulan lelaki di satu pihak dan wanita di satu pihak lagi, aku lihat emas, perak, senjata, unta, kuda, pakaian mewah dan semua makanan tidak mungkin dapat digambarkan dan tempat itu pula sejauh mata memandang, aku dengar hiruk-pikuk suara-suara penjual dan pembeli … “

Al-Alusi dalam penjelasannya tentang Wahhabi mengatakan: “ Mereka menerima hadith-hadith yang datang daripada Rasulullah (s.`a.w) bahawa Allah turun ke langit dunia dan berkata: Adakah orang-orang yang ingin memohon keampunan?”[13][14] Sehinggalah dia mengatakan: “ Mereka mengakui bahawa Allah ta`ala datang pada hari Qiyamat sebagaimana kata-Nya: “ dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya “ (al-Fajr (89): 23) dan sesungguhnya Allah menghampiri makhluk-Nya menurut kehendak-Nya seperti yang disebutkan: “ dan Kami lebih hampir kepadanya daripada urat lehernya “ (Qaf (50): 16).

Dapat dilihat dalam kitab al-Radd `ala al-Akhna’i oleh Ibn Taimiyyah bahawa dia menganggap hadith-hadith yang diriwayatkan tentang kelebihan ziarah Rasulullah (s.`a.w) sebagai hadith mawdu` (palsu). Dia juga turut menjelaskan “ orang yang berpegang kepada akidah bahawa Nabi masih hidup walaupun sesudah mati seperti kehidupannya semasa baginda masih hidup,” dia telah melakukan dosa yang besar. Inilah juga yang diiktiqadkan oleh Muhammad bin `Abd al-Wahhab dan para pengikutnya, bahkan mereka menambahkan pemalsuan dan kebatilan Ibn Taimiyyah tersebut.

Para pengikut akidah Wahhabi yang batil memberikan tanggapan kepada para pengkaji yang melakukan penyelidikan mengenai Islam – menerusi pemerhatian dan penelitian kepada kitab-kitab mereka dan mengenali Islam menerusi bahan-bahan cetakan mereka sendiri – hingga menyebabkan mereka akhirnya beranggapan bahawa Islam adalah agama yang kaku, beku, terbatas dan tidak dapat dimanfaatkan pada setiap masa dan zaman.

Wa min Allah at Tawfiq

________________

SUMBER: mevlanasufi

29 Tanggapan

 1. anda salah jalan, semoga ditunjukkan jalan yg lurus … cari ilmu yg benar2, pelajari alquran dan sunnah..fitnah anda tidak berdasar… janga ikuti nafsu anda..

  _________________________
  -Abu Salafy menjawab-

  Tolong sebutkan fitnah kami yang mana? semua tulisan yang ada di blog ini ada sumbernya. anda kelihatan gerah sekali kita ungkap kedok wahabi-salafy…. kalo anda mau melihat fitnah yang sebenarnya silahkan anda membuka blog/situs-situs wahabi-salafy yang isinya adalah pensesatan dan pengkafiran umat Islam!

  Tolong tanggapi tulisan yang ada di blog ini, kita bersedia mendiskusikannya!

  • antum diberi akal yang sehat oleh Allah, gunakan akal anda tersebut dan teliti sebelum menghujat, cari certita kisah yang sebenarnya, anda tidak sepantasnya mem post kan hal hal yang anda tidak ketahui penjelasannya secara detail. Jangan ikuti hawa nafsu anda

   ceritakanlah mana yang haq adalah haq dan bathil adalah bathil, anda mengaku salafy tetapi anda tidak bercirikan salaf, semoga Allah menunjuki Anda kejalan yang lurus

 2. Tanggapan buat mas gemar fitnah yang mengaku antifitnah!
  Yang salah jalan itu kamu dan konco-konco kamu yang salafiyah itu! sudah jelas kerjanya bantai sana bantai sini eeh malah ndak ngaku dan nuduh orang salah jalan.
  Saya kasihan pada kamu bung! tertipu oleh ajakan sesat kaum pengkafir (takfiriyyin)karena kebodohan dan kedangkalan pemahaman kamu tentang agama!

 3. Yaaaahh bung,…
  Sulit rasanya untuk mengatakannya. Program cuci otak mereka memang benar-benar keterlaluan. Jangan kan mengkafirkan muslim yang lain, Saudara kandung sendiripun dianggap kafir karena nggak sepaham sama mereka.
  Duh, sedihnya…
  Hiks….hiks….
  (mode nangis: ON )

 4. ass. Masya Allah pembunuhan yang sanat brutal , udah lah aku yang hanif percaya agamaku islam tidak seperti itu dan yakinlah islam akan jaya kelak tidak akan ada lagi wahabi, IM, tabligh, dll yang ada islam rahmatan lil a’lamin

  ___________________
  Abu Salafy menjawab:

  anda mempromosikan Islam yang rahmatan lil-alamin tidak menghujta sana-sini, kenapa anda sekarang mengatakan “….tidak akan ada lagi wahabi, IM, tabligh, dll yang ada islam rahmatan lil a’lamin”? Bagi kami silahkan anda ber-Islam dengan embel-embel (pinjam istilah saudara).. mau wahabi, IM, Tabligh… dan apakah kek namanya.. tapi jangan kafirkan orang.. blog ini walau tidak sependapat dengan wahabi/salafy kami tidak mengkafirkan mereka, yang kami tentang adalah mudahnya mereka mensesatkan dan mengkafirkan kelompok diluar mereka!

  sementara untuk pelajaran bagi mereka kami ungkap sejarah hitam mereka, agar tidak diulangi membantai manusia-manusia tidak berdosa… tapi rupanya para salafy/wahabi tidak belajar dari sejarah, buktinya ulama-ulama wahabi/salafy khususnya dari Saudi seperti Bin Jibrin dan konco-konconya tetap mengeluarkan fatwa pembantaian manusia-manusia tak berdosa di Iraq dll

 5. ass. nggak aku tidak promosi islam baru tapi cuma mengutip kata kata ulama; islam rahmatan lila’lamin ya jadi nggak pake embel-embel juga trus aku juga tidak menyalahkan embel-embel tapi bagusnya kalau dalam buku atau lainnya cukup islam aja masa ada islam puritan, islam kejawn, islam moderat, islam tabligh, islam salafi, islam ldii, islam dllllllllll, so kan jadi bingung mana islam yang benar kalau moderat islam tu lebih agung dari kata moderat,trus islam tabligh, islam tu tidak hanyabertabligh, true islam salafi ya kita tidak hanya pengikut salafi,karena sebelunyya salafi kan tidak ada salafi walaupun ada yng ngaku salafi sudah mucul sejak manusia diciptakan. so islam ya islam kalo soal nama ya aku sih nggak masalah yang penting namanyatidak mengkerdilkan , mengotakkan, dan membingungkan trus yang islami la.

  ___________________
  Abu Salafy menjawab:

  Bagus. Islam jangan dikotak-kotak, Setuju!

 6. Tolong sebutkan fitnah kami yang mana?

  Opini saya, fitnahnya sudah terlihat semenjak judul :

  “Pembunuhan Massal dan Keji oleh Wahabi”

  Bahkan meski sudah mempunyai bukti, kita tidak diperbolehkan untuk suudzon, kabarnya. 🙂

  Tapi saya sih hanya mengetahui islam dari perspektif saya. Yang lain, belum tahu. 😀

  ___________________
  Abu salafy menjawab:

  (Bahkan meski sudah mempunyai bukti, kita tidak diperbolehkan untuk suudzon, kabarnya. 🙂 )

  kalo begitu marilah kita bakar buku-buku sejarah yang mengungkap perbuatan keji umat yang terdahulu..
  termasuk buku-buku rijalulul hadis harus kita bakar dan kita stop studi hadis karena studi hadis selalu mengkritisi perbuatan para perawi hadis, seperti dalam kajian hadis biasa disebut “si fulan pendusta”, “si fulan pelaku bid’ah” dll

 7. kalo begitu marilah kita bakar buku-buku sejarah yang mengungkap perbuatan keji umat yang terdahulu..

  Yang mana ya ? 😕

  Kabarnya buku yang seperti itu hanya subjektifitas belaka. Mungkin sudah tidak bisa dipercaya, jadi tidak ada gunanya dibakar.

  IMO.

  Abu salafy:

  Bukti-bukti kekejian Wahhabi khususnya di masa awal kemunculannya adalah data yang tak terbantahkan setelah disitir dan diabadikan oleh mereka yang menyaksikan dan mengalami masa2 kelam itu.

 8. semua tulisan yang ada di blog ini ada sumbernya.
  **************************************
  |
  |
  V
  BETUL ADA SUMBERNYA, TAPI ASAL COMOT SAJA. SUMBER FAHAM (JIL) LAH.. APALAH… YANG PENTING BERSUMBER BIAR AKURAT KATANYA.

  ———–

  Tolong tanggapi tulisan yang ada di blog ini, kita bersedia mendiskusikannya!
  *************************************
  |
  |
  v
  DISKUSI GAK BERUJUNG, SEMUA MASUKAN SALAH KALAU BERTENTANGAN DENGAN FAHAMNYA. DISKUSI APA ITU…

  MENDING SIBUKKAN DIRI DENGAN ILMU AGAMA, DARIPADA MELAYANI ORANG2 KEK GINI…

  ____________________
  Abu Salafy:

  Setuju Gus, MENDING SIBUKKAN DIRI DENGAN ILMU AGAMA, DARIPADA MELAYANI ORANG2 KEK GINI… sebab di sini tidak ada yang gemar mengafirkan orang yang tidak sepaham!

  Belajar yang bener Gus dan cari tau hukumnya mengafirkan orangh Islam yang bersyahadat, menegakkan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, haji ketanah, suci berziarah ke kuburan suci Nabi saw, (tidak berziarah ke Gedung Putih kayak Emir-emir Wahhabi), bertawassul dengan Nabi saw, sahabat dan wali-wali Allah SWT dan beristightsah (Tidak bertawassul dan beristightsah dengan Bush dan serdadu AS)!!!!

 9. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.
  Semoga Allah memberi hidayah pada anda untuk segera bertaubat dan menuntut ilmu dengan benar.
  Sepengetahuan saya salafy mengajak pada pemahaman islam yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya.
  Anda jangan terjebak paham rapidhoh syiah. Bertaubatlah sebelum terlambat.
  terimakasih

  Abu Salafy:
  lagu lama wahhabi yang menuduh Ahlusunnah yang membongkar kebobrokan kaum pengkafir (jamaah takfiryah) sebagai Syi’ah rafidhah!
  jamaah takfiryah adalah ancaman atas kaum Muslimin!

 10. Kpd
  Yth. Perwakilan Salafy seIndonesia

  Aswb.
  Sehububgan dengan banyaknya tulisan2, tuduhan2 dan statement saudara ada CD, MP3, buletin, serta pengajian2 yang sangat meresahkan warga NU. Saudara dengan sengaja memprovokasi Khilafiyah furu’iyah, dengan menuduh ahlul bid’ah, bodoh,dsb kepada mereka yang tidak sepaham dengan saudara. Sebagai pihak tertuduh, kami ingin saudara mempertanggungjawabkan tuduhan2 saudara sendiri, segera hubungi: 081336768255 (KH. Muhyiddin Abdushomad,Ketua PC NU Jember)

 11. Jazaakallah.

  Maaf ya, tapi saya aktif di Tabligh, beberapa kali saya mimpi bertemu Rasulullah.
  Dan, dari awal aktif saya di Jogja, saya kebingungan dengan beberapa orang,
  yg akhirnya saya ketahui … dengan sedih, Salafy

  Minggu pertama Ramadhan kemarin saya mimpi bertemu Rasulullah,
  di antara banyak hal di mimpi itu, saya bertanya ttg Salafy, spt ini :

  Ya Nabi, Salafy itu bagaimana?

  Dijawab dua hal,

  Fatalis
  Berjudi dengan waktu

  Silahkan dikomentari, nanti saya lanjutkan

  Kalau mau berkirim email, saya di swdev.bali@gmail.com

 12. goblok…mau mauan aja lo

 13. Ass. wr. wb
  Untuk Pak Eko SW, tolong lanjutkan kisah mimpi Bapak dengan nabi. Saya percaya bahwa mimpi Bapak benar, sebab Bapak membawa-bawa nama Nabi Mumammad SAW, sehingga bapak berisiko tinggi dan sangat fatal bila berdusta. Sekali lagi saya percaya, tolong lanjutkan isinya Pak, dengan khusuk akan saya simak

  Wassalam
  Honjengora

 14. abu sayev Berkata:
  September 12, 2007 pada 1:14 am
  Siapa yang bilang semua item yang haram, halal dan bid’ah itu sudah jelas? Kalau sudah jelas mana mungkin ada berbadaan pendapat di antara ulama, anjing menurut sebagian imam empat mazhab tidak najis, menurut lainnya najis!
  Semua omongan anda butuh dibuktikan dengan dalil bukan dengan angan-angan atau khayalan belaka.
  item syirik pun belum disepakati… menurut Wahhabi mengusap dinding pusara nabi syirik menurut umat islam tidak
  —————————————————–
  wah jangan-jangan kamu termasuk orang yang suka makan daging anjing dengan alasan ada ulama yang tidak menajiskan. ha…ha…ha
  kalau kamu hidup di jaman rasulullah, tentu kamu akan bilang bahwa mengusap patung latta itu bukan suatu yang syirik. ha…ha…ha
  Weleh2…….MAS2 WAHABI si abu sayev kok ngomongnya gitu sih…..masa “PUSARA RASUL”…….disamakan ama “PATUNG LATTA” demikian rendahnyakah RASUL di mata anda2……….

  Cukup dgn fahaman abu sayev kami tahu pemikiran anda……(WAHABI)………….kami tidak menyalahkan tapi ini hanya sekedar pengetahuan bagi kami………

 15. Assalamu’alaikum
  Salam Ta’zim Untuk Ikhwan Fillah

  Aklaq Islam Adalah Alquran , Riilnya ada pada Uswah hasanah Rasulullah…
  Islam Adalah satu tan kata depan apalagi kata belakang…. Bila Empat Imam Mazha adalah satu Islam, perbedaan ada pada Furu iyah, bukan pada Aqidah …Berbeda pendapat adalah wilayah ijtihad…..Mereka tidak bertengkar apalagi saling mencaci, menghina apalagi mengkafirkan……perbedaan adalah sunatullah dengan itu Islam menjadi dinamis dan tidak pernah ada kata ketinggalan jaman……. hormati perbedaan tapi kita adalah Saudara sesama Muslim
  Wassalam

  Abu Salafy:
  Saya sangat setuju dengan anda, tetapi kalau boleh tau bagaimana pendapat Anda tentang sikap arogan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal terhadap lawan-lawan pendapatnya seperti yang sebagiannya telah kami rangkum dalam beberapa artikel di blog ini? Tolong dibaca, dicermati dan direnungkan!

 16. Mau tau siapa sebenarnya Ibin Abdul Wahab si pendiri sekte nyeleneh wahabi, Tentang Ajarannya dan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukannya?.

  silahkan membuka dan membaca tautan dibawah ini. Allahu Musta’an

  1. Saudi Wahabi, Kerajaan Yang Didirikan dengan Penghianatan dan Kebengisan

  http://qitori.wordpress.com/2007/09/12/kerajaan-yang-didirikan-dengan-pengkhianatan-dan-kebengisan/

  2. Skandal Ibnu Abdul Wahab Dan Mata-mata Inggris

  http://qitori.wordpress.com/2007/09/10/skandal-ibn-abdul-wahhab-dengan-mata-mata-inggeris/

  3. Wahabi Salafy Mengusung Tauhid Atau Kedangkalan Pemikiran?

  http://qitori.wordpress.com/2007/12/04/wahabi-salafy-tauhid-atau-kedangkalan-pemikiran/

  4. Salafiyah: Mengapa Harus Keras Dan garang Terhadap Sesama Muslim?

  http://qitori.wordpress.com/2007/11/15/salafiyah-mengapa-harus-keras-dan-garang-terhadap-sesama-muslim/

  5. Wahabisme; Mengusung Monoteisme Atau Egotisme? (bag 1)

  http://qitori.wordpress.com/2007/11/15/wahabisme-mengusung-monoteisme-atau-egotisme-bag1/

  6. Wahabisme Pemahaman Agama yang sakit

  http://qitori.wordpress.com/2007/10/26/wahhabisme-%e2%80%93-pemahaman-agama-yang-sakit/

 17. Permisi, kalau ada waktu dan sudi berkunjung, saya punya postingan dan beberapa pertanyaan yang butuh feedback & jawaban terkait sejarah Islam. Semoga bisa dibantu menjawabkannya. Terima kasih…

 18. Kalu wahabi keras dan kasar ana suka banget dengan pendapat itu lha..buktinya sekarang di arab saudi orang2 nya pada keras dan kasar semua. Bedanya klu dulu di jaman syeh abdul wahab mereka suka menyebarkan kekerasan dengan pedang dan perang,klu sekarang pena mereka lebih tajam dari pedang.berapa banyak buku2 yg di cetak lalu disebar luaskan ke seluruh dunia islam .apa lagi di musim haji dari buku saku,brosur,ditulis dalam berbagai bahasa semuanya memuat penyakit TBC ( tahayul,bid’ah,ckurapat) ooooh…..baru tau ya..,tanya deh jamaah haji kita yg pulang dari mekah,mereka pasti akan cerita tentang virus TBC ini.

 19. mana ada maling teriak maling,kan gitu kasarannya
  mana ada orang wahabi mau dibilang wahabi
  ana pernah membaca buletin dakwahnya orang wahabi dan katanya orang wahabi itu khawarij itu anjing anjing neraka itu katanya mereka ada haditsnya,
  trus apa bedanya wahabi sama khawarij?

 20. he cokkk… ambek macan amben singo

 21. Dear Abu Salafy,

  Saya dekat dengan kebanyakan orang2 salafy baik dikantor dan dirumah. menurut saya mereka sangat exclusive dan berwajah hampir tanpa senyum (apakah mereka mengamalkan hadist yang mengatakan “masamkan muka kalian kepada ahlu bid’ah” ..).
  dikantor setiap selasa sore ada kajian yang dipimpin oleh Ust. Abd. Hakim bin Amir Abdat, disetiap jum’at khotib juga dari kalangan mereka, seperti Ust. Muchtaram, Ust Syamsul Arifn, Ust. Zulhan dll.
  kadang sering mesem2 saya mendengar statement mereka.
  Tahun lalu salah satu ust-nya dalam membawakan khutbah jum’at mengatakan bahwa kita harus ta’at kepada pemerintah, (karena pada saat itu berkenaan dengan idul fitri yang berbeda ada sebagian saudara kita melakukan idul fitri lebih dahulu).

  tetapi dua bulan kemudian oleh ust yang sama dalm khutbah jum’at juga memberikan dalil berbeda lagi (yang ini berkenanan dengan idul adha yang berbeda pula) beliau mengatakan bahwa saat ini disaudi sudah terjadi wukuf maka sudah tiba idul adha sementara pemerintah indonesia belum memberikan statement apa2 untuk perubahan atas ketetapan idul adha …senyum saya makin2 aja.

  banyaklah hal2 yang lain lagi yang disampai yang membuat suatu pontesi perdebatan.

  dan jelas menyalahkan firqah lain adalah tidak pernah ketinggalan…

  lain lagi dirumah:
  salah seorang teman saya yang beliau sering keliling bersilaturahim ajak-mengajak dalam kebaikan, dalam suatu dialog (kalau bukan dikatakan debat)malah disuruh bertobat karena metodenya ngga benar…

  ada-ada aja…

  ______________________
  -Abu Salafy-

  🙂 !!

 22. aduh… baca satu2, pegel scroll sampe bawah. tapi dapet ilmu banyak tentang wahhabi.

  Nice Blog!

  Salam kenal Ya Abu Salafy
  Gw Suka Gaya Lo! 🙂

 23. yahudi berhasil memperalat wahabi untuk memecah belah umat islam dari dalam, tapi sayang orang-orang wahabi gak nyadar.

 24. salah kenal tuan

 25. Ana setuju dgn mas eko..

  Fatalis dan berjudi dengan waktu

  Kasihan

 26. em.. aku juga hidup bertetangga dan berkantor dengan teman2 yang ciri2nya disebutkan di sini seperti wahabi. jenggotan dan celana gantung.. tapi lama kelamaan saya penasaran. mulailah saya tanya. ternyata setelah kroscek lebih dalam semua dipaparkan secara jelas dan rinci berdasarkan dalilnya. dan semua itu berdasarkan ajaran Rasulullah kok. Masalah kerasnya orang wahabi memang mereka keras terhadap kesyirikan, apalagi perbuatan baru yang tidak pernah diajarin Nabi, em,, aku sepakat dengan mereka , tujuannya baik kok.. membersihka Islam dari racun. Dan setahu saya itu juga yang dilakukan Nabi. membersihkan syirik dan khurofat. memang sih di negara kita banyak hal2 seperti itu. mistik cap Islam. bahkan aku sekarang mulai ikut2an mengamalkan ajaran Nabi, jenggotku mulai tumbuh.. bismillah,,, semoga dimudahkan mengamalkan ajaran Nabi, Oh ya satu lagi.. aku juga baru sadar kalo dulu sering melakukan amalan yang gak pernah diajarin Nabi. misal dzikir2 yang gak ada hadist dan riwayatnya yag jelas gitu.. alhamdulillah skrng mulai faham… mohon nasehatnya,..

 27. Ada yg mengatakan hadist berikut ini untuk khawarij, ada yg mengatakan untuk wahabi.
  Ada yg mengatakan wahabi adalah neo-khawarij; ada yg mengatakan wahabi bukan khawarij, namun ada beberapa sisi kesamaan. Wallahu a’lam bish-shawab

  1- Abdullah bin Mas’ud, haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab al-Musnad (1/404), at-Tirmidzi dalam Sunannya (nomor 2188), Ibnu Majah (nomor 168) dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
  “Akan muncul nanti di akhir zaman satu kaum yang dangkal akalnya, muda belia, atau beliau berkata, muda usianya, mereka mengucapkan sebaik-baik per kataan manusia, mereka membaca al-Qur’an dengan lisan mereka namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Barangsiapa mendapati mereka maka perangilah mereka sebab bagi yang memerangi mereka telah tersedia pahala yang besar di sisi Allah.”
  Ini merupakan lafal riwayat Ahmad dalam Musnadnya
  2- Anas bin Malik, haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (3/189 dan 224), Abu Dawud dalam Sunannya dari duajalur (nomor 4765 dan 4766) dan Ibnu Majah (nomor 175).
  3- Jabir bin Abdillah al-Anshari, haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari tiga jalur (3/354 dan 355), Muslim dalam Shahihnya nomor 1063 dan an-Nasa’i dalam Sunanul Kubra nomor: 8087 dan 8088.
  4- Sa’ad bin Abi Waqqash, haditsnya diriwayatkan oleh Ya’qub bin Sufyan dalam al-Ma’rifah wat Tarikh (3/406) kemudian al-Baihaqi meriwa-yatkan dari jalur Ya’qub dalam Dala’ilun Nubuwwah (6/433) dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad (1/179).
  5- Abu Sa’id al-Khudri Sa’ad bin Malik bin Sinan al-Anshari, diriwayatkan dari beberapa jalur darinya, diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (3/15, 33, 34, 48, 52, 56, 60, 68, 72, 73 dan 82), demikian pula diriwayatkan oleh al- Bukhari dalam Shahihnya (nomor 4351, 5058 dan 7562) dan Muslim (144,147,148 dan 1064).
  6- Sahal bin Hunaif al-Anshari, hadits diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (3/486) dan diriwayatkan juga dalam Shahih al-Bukhari nomor (6934) dan Muslim (159,160 dan 1068).
  7- Abdullah bin Abbas, haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya (nomor 171).
  8- Abdullah bin Umar bin al-Khaththab, hadits diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (2/84).
  9- Abdullah bin Amru bin al-‘Ash, haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (2/198 dan 199).
  10- Abu Dzar al-Ghifari diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya (158 dan 1067).
  11- Rafi’ bin Amru al-Ghifari, diriwayatkan oleh Muslim bersama hadits Abu Dzar di atas

 28. Warga BSD Tangerang Geruduk Masjid yang Sebarkan Ajaran EkstrimWritten By : Gun Gun Gunawan | 31 July 2013 | 15:28KBR68H,Jakarta – Puluhan warga RW06 Bumi Serpong Damai City (BSD City) Tangerang menggeruduk masjid Darul Islah karena pengurus masjid tersebut dinilai menyebarkan ajaran ekstrim. Salah seorang pengurus DKM Darul Islah Ridwan mengatakan, 50 lebih warga yang setengahnya ibu-ibu mendatangi mesjid sekitar pukul 06.00 WIB sambil berteriak-teriak. Ridwan mengaku terintimidasi oleh aksi warga tersebut.http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2871794_5538.htmlBalas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s