Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian:9)

Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian:9)

Persembahan Untuk Ustadz Firanda Dan Para Pemuja Kaum Munafikin!

.

Sahabat Abu Ayyûb al Anshâri Juga Menegaskan Bahwa Mu’awiyah bin Abu Sufyân Adalah Benteng Dan Pelindung Kaum Munafikin!

Abu Ayyub Al Anshâri adalah sahabat setia Nabi Muhammad saw. dan kesetiannya kepada baginda Nabi saw. ia terjemahkan dengan kesetiannya kepada Sayyidina Ali as.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Mu’awiyah menulis sepucuk surat kepada Abu Ayyub al Anshari ra. mengancamnya dan menuduhnya bertanggung-jawab atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affân dengan tujuan agar Abu Ayyûb meninggalkan pembelaannya kepada Khalifah Ali as. dan berbagung dengannya atau paling tidak bersikap netral.

Sebab bergabungnya banyak pembesar sahabat, khususnya para sahabat Badriyyûn, yang berkehormatan berperang membela Nabi saw dalam peperangan Badar dan dipuji Allah dalam Al Qur’an-Nya adalah sangat memojokkan kubu Mu’awiyah yang sedang memberontak kepada Khalifah Syar’i yang sah; Ali bin Abi Thalib as. Apalagi ternyata tidak bergabung dengan Mu’awiyah melainkan mantan-mantan kaum kafir yang bertahun-tahun memerangi Nabi saw. dan mengganngu kaum Muslimin, seperti Marwan bin al Hakam, Amr binn al Âsh dan banyak kalangan Arab Baduwi yang kental kemunafikannya.

Karenanya Mu’awiyah melakukan segala cara agar para sahabat mulia itu meninggalkan Khalifah Ali bin Ab Thalib! Sesekali dengan rayuan harta melimpah yang ia janjikan… sesekali dengan ancaman dan sesekali dengan menebar tuduhan palsu terlibat dalam pembunuhan terhadap Utsman bin Affan.

Namun sahabat Abu Ayyûb –yang kita kenal kesetiannya kepada Islam dan Nabi Islam saw.- tidak tergoyah keimanannya dengan rayuan partai setan dan gembong kaum munafik. Ia justeru berbalik menegaskan kesetiannya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib as. dan berbalik mengancam Mu’awiyah dengan pedang tajamnya.

Sesampai surat itu di tangan Abu Ayyub ra. ia segera melaporkan kebiadaban sikap Mu’awiyah itu kepada Imam Ali as. 

Ia berkata:

يا أمير المؤمنين ! إن معاوية ابن آكلة الأكباد و كهف المنافقين كتب إلي بكتاب

“Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Mu’awiyah putra wanita pengunyah jantung dan pelindung kaum Munafik itu menulis sepucuk surat kepadaku… “

.(Baca Waq’atu Shiffin oleh Nashr bin Muzahim:368)

Sebagaimana para ulama melaporkan bahwa di akhir surat balasan Abu Ayyûb ra. kepada Mu’awiyah, ia menyebut Mu’awiyah dan kelompoknya sebagai: bani al Ahzâb/anak-anak kaum yang dahulu memerangi Nabi saw. di perang Khandak yang juga dikenal dengan nama perang al Ahzâb, karena kaum kafir di bawah kepemimpinan Abu Sufyan; ayah Mu’awiyah telah berhasil menggalang kekuatan dengan berkoalisi dengan kaum kafir di berbagai daerah untuk menyerang kota suci Madinah… dan dalam peperangan itu mereka dikejutkan dengan setrategi baru Nabi saw. dengan mengggali parit di sekeliling arah masuk kota Madinah… kemudian mereka mengepung kaum Muslimin berhari-hari sebelum kemudian ada beberapa pendekar kaum kafir yang berhasil melompat masuk ke dalam kota Madinah dan kemudian menantang duel.. akhirnya Ali maju menyambut tantangan seorang pendekar kaum kafir yang bernama Amr bin Abdi Wudd. Imam Ali berhasil menebas kepala sang pendenkar kafir angkuh dan teriakan tabkir pun memecah keheningan sauna penantian hasil akhir duel menentukan itu… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar demikian teriakan kaum Muslimin saat itu menyambut kemenangan Islam di tangan Ali bin Abi Thalib as.

Dan untuk mengabadikan jasa besar Ali bin Abi Thalib as. Allah menurukan ayat suci Al Qur’an:

.

وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتالَ وَ كانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزيزاً

“Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al Ahzâb[33];25)

.

Jalaluddîn as Suyûthi Dalam tafsir Ad Durr al Mantsûr-nya,5/368 merangkum riwayat Imam Ibnu Abi Hâtim, Ibnu Mardawaih dan Ibnu ‘Asâkir dari sahabat Ibnu Mas’ud ra. Bahwa ia membaca ayat tersebut di atas dengan menafsirkannya demikian:

.

وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتالَ{بعلي بن أبي طالب

“Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan (dengan Ali bin Abi Thalib).”

.

Ya! Jika dahulu Mu’awiyah bersama ayahnya memimpin kaum Musyrik memerangi Nabi Muhammad saw. dan mengancam kaum Musliminin, khususnya kaum Anshar, maka kini Mu’awiyah putra teladan kaum Musyrikin Quraisy hasil pasangan seorang aimmah/pemimpin kaum kafir; Abu Sufyan dan Hindun memimpin pasukan yang terdiri dari kaum munafikin dan kaum tertipu untuk memerangi Khalifah Nabi Muhammad; Ali bin Abi Thalib!

Ketika menulis catatan ini saya dapat membayangkan betapa sedih dan dongkolnya hati kaum Salafi karena ternyata kejahatan para idolanya diabadikan Allah dalam kitab suci-Nya yang dibaca umat Islam siang-malam dan pada waktu yang sama Allah menurunkan ayat yang mengabadikan jasa besar Ali bin Abi Thalib as.! Pasti mereka sakit hati kepada Allah Dzat Yang telah menurukan ayat suci-Nya untuk memuji Ali bin Abi Thalib dan mengecam Abu Sufyan, Mu’awiyah dan kaum kafir lainnya!

Setelah ini semua mari kita kembali kepada tema utama kita yaitu kecaman Abu Ayyûb al Anshari ra. terhadap Mu’awiyah yang menyebutnya sebagai berikut:

(1) Anak si wanita pengunyah jantung Hamzah paman Nabi saw. yang gugur di dalam peperangan Uhud membela Islam yang kemudian diperlakukan keji oleh Hindun; ibu Mu’awiyah.. ia sobek dada Hamzah, lalu ia keluarkan jantungnya dan kemudian ia kunyah-kunyah. Sebagaimana ia telah dengan keji mencincang jasad suci paman Nabi Muhammad saw. yang beliau gelari dengan penghulu para syahid, sayyidu asy syuhadâ’. Ya. Tindakan keji seperti itu sekarang menjadi model kebanggaan kaum Salafi Wahhâbi di berbagai tempat ketika mereka berhasil membunuh kaum Muslimin.

(2) Mu’awiyah adalah Kahful Munâfiqîn/gua/pelindung kaum munafik! Sementara Allah SWT menegaskan bahwa kaum munafikin itu kelak akan disiksa fi ad darkil asfali minan nâr/tempat terhina dalam api neraka!

.

Demikianlah sahabat Nabi Abu Ayyub menyebut Mu’awiyah sebagai gua, pelindung kaum Munafikin! Adakah kecaman dan pernyataan sikap akan kemunafaikan Mu’awiyah yang lebih tegas darinya?!

Tentu kalangan Salafi Wahhâbi akan sangat keberatan dengan penyematan status tersebut atas Mu’awiyah, bagaimana tidak?! Bukankah Mu’awiyah idola mereka?! Panutan mereka?! Salaf kebanggan mereka?! Bahkan bisa jadi mereka berbalik menyerang Abu Ayyub al Anshari, sebagaimana Marwan; Salaf kebanggaan Salafi Wahhâbi dahulu mengecam Abu Ayyub karena bertabarruk dengan menempelkan pipinya di tanah kuburan Baginda Nabi Muhammad saw.! Bukan sikap aneh jika kaum Salafi Wahhabi berbalik menyerang Abu Ayyub dengan tuduhan-tuduhan palsu… sebab ternyata tidak sedikit sahabat Nabi saw. yang bahkan ikut serta dalam peperangan Badar bersama Nabi saw. mereka kecam dan mereka vonis munafik! Sementara Abu Sufyân, Mu’awiyah yang justeru memerangi Nabi saw. mereka banggakan sebagai panutan kaum beriman! Itulah logika kaum Salafi Wahhâbi, khususnya kaum Ekstrim di kalangan mereka… dan alangkah banyaknya mereka!!

.

Mari Kita Mengenal Lebih Dekat Abu Ayyûb al Anshari ra.

Dalam kesempatan ini saya ajak Anda mengenal lebih dekat sahabat Nabi mulai ini. Nama lengkap beliau adalah: Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa’labah al Khazraji. Gelar panggilannya adalah Abu Ayyûb. Beliau adalah keturunan orang-orang agung. Salah satu kakek tertuanya yang bernama Tubba’ bin Hassân al Himyari pernah berpesan kepada para pendeta Yahudi kota Madinah agar menyampaikan salam rindu kepada sang Nabi yang kelak akan Allah utus di kota Mekkah, dan kota Yatsrib (nama lama kota Madinah) adalah tempat hijrahnya. Kakek tertua Abu Ayyub juga adalah orang pertama yang memberi kiswah/tabir Ka’bah.

Ketika Nabi saw. berhijrah ke kota Madinah, beliau berhenti di Quba’ beberapa hari menanti kedatangan Sayyidina Ali bersama rombongan keluarga beliau, di antaranya adalah Fatimah putri Nabi saw. dan Fatimah ibunda Ali. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya masuk kota Madinah. Semua penduduk desa yang kampungnya dilewati Nabi saw. mengharap beliau sudi turun dan tinggal di rumahnya… namun Nabi saw. melanjutkan perjalanannya setelah menyampaikan ucapan terima kasih atas kehangatan sambutan mereka… Nabi saw. mengatakan kepada mereka, biarkan unta ini berjalan sendiri, ia ada yang menggiring… nanti Allah yang menentukan di mana ia berhenti… dan jika ia berhenti di depan rumah seorang dari kalian maka aku akan tingggal di rumah itu untuk sementara waktu.

Allah berkehendak menganugerahkan kemulian itu kepada Abu Ayyûb ra. Unta tunggangan Nabi itu berhenti tepat di depan rumah Abu Ayyub. Nabi saw. pun turun dan menjadikan rumah Abu Ayyub rumah piliha Allah untuk beliau.

Untuk beberapa waktu Nabi saw. bersama keluarga beliau tinggal di rumah Abu Ayyub yang sangat sederhana itu… sambil menunggu Nabi saw. membangun masjid dan rumah untuk beliau, rumah Abu Ayyub adalah tempat tinggal beliau. Di sana beliau menerima tamu yang hendak berkehormatan berjabatan tangan dan berkenalan dengan Nabi saw.

Abu Ayyub sangat menghormati Nabi saw. dan memperhatikan kenyamanan beliau bersama keluarga di rumahnya… rumah yang terdiri dari dua lantai sederhana itu menjadi piliiha Allah untuk Nabi-Nya… Tentu Abu Ayyub memliki bagian bawah rumah, sedangkan Nabi saw. beliau tempatkan di bagian atas. Namun kemudian, demi kenyamanan Nabi saw. agar tidak dibuat repot dengan naik turun setiap kali tamu datang menemui beliau, Abu Ayyub menawarkan ruang tinggkat bawah untuk tempat tinggal Nabi saw. Maka dengan berat hati Abu Ayyub menempati ruang atas, walau jiwanya seakan tak menerima harus berada di ruang atas semantara Nabi di ruang bawah.

Pada suatu malam, air kendi Ammu Ayyub; istri Abu Ayyub tumpah dan air pun mulai merembes ke lantai bawah, maka Ummu Ayyub segera mengambil kain selimut yang biasa mereka pakai untuk mengepel agar air tidak menetes ke lantai bawah khawatir mengganggu kenyamanan tidur Nabi saw. demikian diriwayatkan oleh Imam al Hakim dalam kitab al Mustadrak-nya dari sahabat Abu Umamah al Bahili dari Abu Ayyub.

Rumah abu Ayyub terpilih sebagai tempat tinggal sementara Nabi Muhammad saw walaupun dia adalah penduduk kota Madinah yang paling miskin. Allah SWT memilihkan untuk Nabi-Nya rumah Muslim yang paling miskin untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia agar bersikap zuhud, dan tidak memandang materi sebagai segalanya dan agar tertutup angan-angan bagi kaum kaya bahwa melimpahnya harta kekayaan dapat menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah dan rasul-Nya. Selain ia sebagai pelajaran agar kita menghormati dan merendah hati kepada kaum miskin dan agar tidak menghormati kaum kaya karena kekayaan mereka.

.

Nabi Muhammad saw. mendoakan Abu Ayyub ra.

Pada suatu malam, sepulang dari penaklukan benteng Khaibar (yang kali ini juga berkat jasa kepahlawanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib as). Nabi saw. singgah di sebuah daerah padang pasir bersama para sahabat. Mereka mendirikan kemah-kemah untuk bermalam. Nabi saw. bermalam di sebuah tenda khusus bersama Shafiyyah binta Huyay bin Akhthab; seorang wanita Yahudi tawanan yang kemudian dinikahi oleh beliau. Dan semua pernikahan beliau didasarkan pada kemaslahatan umum, seperti mempererat jalinan persaudaraan melalui pernikahan… meredam kemurkaan sebagian kabilah dengan beliau menjadi salah satu dari menantu mereka dll.

Al hasil, pada malam itu, ketika Nabi saw. terbangun, beliau menyaksikan Abu Ayyub berdiri tepat di dekat tenda beliau sambil menghunuskan pedang tajamnya. Ketika Nabi saw. bertanya, gerangan apa yang menyebabkannya melakukan tindakan berjaga-jaga itu… tidak seperti para sahabat lainnya yang tidur di tenda-tenda mereka masing-masing, maka Abu Ayyub menjawab, “Aku khawatir akan keselamatan Anda wahai Rasulullah. Sebab Anda sendirian di tenda ini bersama seorang wanita, yang suaminya baru saja mati di tangan Ali dan ayahnya juga mati di tangan kaum Muslimin serta kaumnya telah engkau kalahkan. Dan dia baru saja meninggalkan kekafiran. Aku khawatir ia berbuat jahat terhadap Anda. Mendengar jawaban itu, Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa: “Ya Allah! Jagalah Abu Ayyub sebagaimana ia semalam suntuk menjagaku.” Demikian dilaporkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab as Sirah An Nabaiwiyyah-nya,4/311.

.

Sekilas Tentang Perjuangan Abu Ayyub Al Anshari ra.

Abu Ayyub al Anshari ra ikut serta berjuang bersama Nabi saw. dalam peperangan pertama antara umat Islam dan kaum kafir musyrik di pertempuran Badar, Abu Ayyub ikut berjuang bersama kaum Muslimin lainnya. Selain peperangan Badar, Abu ayyub juga selalu hadir dan ikut serta berjuang membela Nabi saw. dalam seluruh peperangan beliau. Di Uhud, Khandak/Ahzâb dan selainnya.

.

Kesetiaan Abu Ayyub al Anshari ra.

Kesetian Abu Ayyub al Anshari ra. kepada Nabi Muhammad saw. telah beliau buktikan dengan pembelaannya dan perjuangannya yang tanpa mengenal lelah bersama Rasulullah saw. dan sepeninggal Nabi Muhammad saw., Abu Ayyub tetap dalam kesetiannya kepada Rasulullah saw. dengan membela Ali bin Abi Thalib… beliau membela Ali dalam menumpas para pemberontak, utamanya kaum pembangkang yang dipimpim oleh Mu’awiyah dan didukung oleh sisa-sisa kaum Ahzâb dan kaum munafikin. Beliau tegak berdiri membela Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Shiffîn melawan pemberontakan durhaka yang dipimpin oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan.

Selain itu, Abu Ayyub juga setia dalam membela Ali bin Abi Thalib dengan menyebarkan hadis-hadis sabda Nabi saw. tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan Ahlulbait beliau.

.

Penutup

Abu Salafy berkata:

Setelah Anda ketahui sekilas tentang kemuliaan dan keagungan Abu Ayyub al Anshari ra. dan bagaimana beliau sebagai sahabat yang penuh semangat membela kebenaran… maka saya ajak Anda mengingat kembali bagaimana Abu Ayyub menilai Mu’awiyah putra Hindun si pengunyah jantung Sayyidiana Hamzah ra… apakah Anda tetap akan membela Mu’awiyah si pelindung kaum Munafik?! Atau Anda akan bergabung bersama kelompok Abu Ayyub yang sudah jelas ketulusan dan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya?! Sebagai seorang Mukmin pasti akan bersama kaum Mukminin yang setia dengan janjinya kepada Allah SWT… adapun kaum munafik maka sebagian mereka adalah pembela sebagian yang lain. Demikian ditegaskan Allah dalam Al Qur’an-Nya:

.

الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقينَ هُمُ الْفاسِقُونَ * وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang- orang yang fasik.* Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknati mereka; dan bagi mereka azab yang kekal.” (QS. At Taubah [9];67-68)

.

Ibnu Katsir berkata:

Allah –Ta’âla- berfirman mengecam kaum munafik yaitu mereka yang menyalahi sifat-sifat kaum Mukminin. Dan kerena kaum Mukimin memerintah dengan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, maka kaum munafikin: mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya (dari berinfak di jalan Allah.) Mereka telah lupa kepada Allah, (lupa kepada mengingat Allah) maka Allah melupakan mereka. (maka Allah menyikapi mereka seperti sikap orang yang melupakan mereka)…

Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang- orang yang fasik. (yaitu orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, masuk ke dalam jalan kesesatan) …

“Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam (atas perbuatan mereka itu yang telah Allah sebutkan). Mereka kekal di dalamnya. (akan kelak bersama kaum kafir). Cukuplah neraka itu bagi mereka; (sebagai siksa) dan Allah melaknati mereka; (mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya) dan bagi mereka azab yang kekal.”

Demikianlah Ibnu katsir menerangkan ayat di atas. Keterangan beliau dapat Anda rujuk dalam Tafsir Ibnu Katsir,2/863. Terb. Dâr al Fikir.

.

Semua sifat dan ciri kaum Munafik dapat Anda temukan dengan sempurna pada diri Mu’awiyah bin Abu Sufyan:

• Memerintah kepada kemungkaran!

Adakah kemungkaran setelah syirik kepada Allah melebihi memerangi Khalifah yang sah?!

Adakah kemungkaran setelah mencaci maki Allah dan Rasul-Nya melebihi perintah Mu’awiyah untuk mencaci maki dan melaknati Sayyidina Ali bin Abi Thalib as.?!

Adakah kemungkaran dan kerusakan di muka bumi melebihi membunuh para kekasih Allah dan pembela agama-Nya?!

• Mencegah yang makruf

Semua makruf yang diajarkan agama telah dijungkir balikkan oleh Mu’awiyah. Cukuplah sejarah sebagai sakis kejahatan Mu’awiyah.

Allah telah mengancam kaum munafikin dengan: (1) Api neraka, (2) kutukan dan (3) siksa abadi.
Dan setelah ancaman Allah di atas saya meminta dengan sangat agar kaum Salafi Wahhabi; para pecinta dan pembela Mu’awiyah berdoa memohon kepada Allah dengan hati tulus agar dibangkitkan di akhirat kelak bersama Mu’awiyah, pelindung kaum munafikin, barangkali ia dapat memberi perlindungan… karena saya yakin untuk kali ini saja Allah akan memperkenankan doa mereka. Dan kami di sini akan membantu dengan meneriakkan kata; Amîn, ya Allah kabulkan doa musuh-musuh Nabi-Mu agar dibangkitkan bersama musuh-Mu!

(Bersambung insya Allah)

.

___________________

Artikel Terkait:

 1. Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian: 1)
 2. Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian: 2)
 3. Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian: 3)
 4. Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian: 4)
 5. Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian: 5)
 6. Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian: 6)
 7. Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian: 7)
 8. Mazhab Salaf Shaleh Tentang Islamnya Mu’awiyah (Bagian: 8)

21 Tanggapan

 1. Waw antep banget kajiannya pak abu… Ini baru aswaja asli wa tulen.

 2. Kita bersama Sayyiduna Ali Karramallahu wajhahu… Pasti bisa bersama Nabi shallallahu alahi wa ala ali wa shallama. Kalau membela Muawiyah bisa bareng abi jahal di akhirat nanti. Ngeri kan!!

 3. Terharu membaca kisah shahabat yg satu ini, yg teguh dlm situasi apapun yg siap memenuhi janjinya walau godaan dunia melambai2. Tapi tahukah kita, bahwa orang2 seperti ini dari kalangan Anshar mereka mendapat perlakuan diskriminasi akibat menguatnya sikap nepotisme. Ketika mereka mngatakan dlm menghadapi situasi ini bahwa mereka dipesan untuk bersabar hingga bertemu Rasulullah s.a.w di Haudl, malah diejek “ya dah sabar sj sampai ketemu di Haudl’ begitu kira2 dlm bahasa kita . Jadi yg diejek bukan kaum Anshar sj tapi Baginda saw (yg memberi pesan) sebenarnya yg disasar.

  Tapi maaf ust. Abu, sy sekedar memberi masukan untuk yg bagian ini dibuat lebih halus sj. Ini kutipannya :
  .”…….Ketika menulis catatan ini saya dapat membayangkan betapa sedih dan dongkolnya hati kaum Salafi karena ternyata kejahatan para idolanya diabadikan Allah dalam kitab suci-Nya yang dibaca umat Islam siang-malam dan pada waktu yang sama …”

  Yg menurut sy itu artinya ungkapan permusuhan. Dan sy kira bukan motif yg benar bila menulis artikel seperti ini hanya untuk bermusuhan. Maaf bukan menasehati, hanya sekedar menyapa tak salah kan…?.

  Abusalafy:

  Syukran katsiran atas tanggapan dan masukan Anda. Kami akan perhatikan. Tentu yang kami maksud adalah ekstrimis Salafi yang memang hanya bersemangat membela musuh-musuh Ali dan Ahlulbait Nabi. Maaf bukan dalam rangka membela diri.
  Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
  Salam hormat.

  • sama wahabi salafy bengis gak usah halus2…

   mereka laknat dan sudah dilaknat..

   teruskan pak yai abu salafy.

 4. Saya tidak sependapat bila mengatakan mu’awiyah itu bersalah, karena para sahabat nabi itu semua mukhsin, bisa salah tapi tidak mungkin salah.

  Bahkan kita mazhab imam ‘asy Ari marang menyalahkan salah satu kubu ketika terjadi perang jamal. Karena Masing2 berpegang pada ijtihadnya
  Begitulah pandangan yAng selamat.

  Disisi yang lain saya juga tidak sependapat dengan pemikiran wahabiyah yg mengkultuskan mu’awiyah.

  Abusalafy:
  Sepetinya Anda kurang memahami dengan baik akidah Ahlusunnah tentang posisi Mu’awiyah dalam pemberontakannya terhadap Khalifah sah Ali bin Abi Thalib as.!! Sebab Ahlusunnah meyakini bahwa Khalifah Ali adalah pihak yang benar dalam seluruh peperangannya menumpas para pemberontak.
  Sebagaimana alasan yang Anda sampaikan juga bermasalah…
  Jadi saran saya pelajari lebih lanjut akidah Ahlusunnah dalam masalah ini…. Jangan sampai Anda msncampur-adukkan antara pandangan Ahlusunnah dengan pandangan kaum Nashibi yang mengklaim Ahlusunnah!!
  Terimankasih atas tanggapan Anda.
  Wassalam

  • Seseorang Tak Selalu Sisa Dilihat Dari Rekam Jejaknya.
   “Umar Bin Khattab yg dahulu ingin membunuh Nabi, kini berbaring mesra disampingnya, Khalid bin Walid yg dlu panglima kebatilan belakangan di juluki Pedang Allah, begitu juga mu’awiyah.
   Dosa orang tuanya tidaklah turun pada muawiyah, seperti juga ikramah bin abu lahab, justru ayahnya seorang penentang Nabi namun akhirnya menjadi sahabat yang utama.

   Abusalafy:
   Anda sepertinya terjebak dalam kekacauan berpikir… Apa yang saya katakan tidak ada sedikit pun kaitannya dengan dosa turunan… Mu’awiyah memang pendosa dan penjahat baik di masa kafirnya maupun setelah ia secara formal menampakkan islamnya!!
   Saya harap Anda mau menyempatkan waktu membaca artikel kami dari seri 1, di sana banyak bukti bahwa para sahabat besar, seperti Imam Ali as, Ammar dan lainnya mengecam Muawiyah dan menegaskan bahwa dia tidak lebih hanya sekedar berpura-pura dalam keislamannya!!
   Apa dalam hemat Saudara mereka membebankan ke pundak Muawiyah dosa yang tidak ia lakukan?! Hanya dosa keturunan?! Muawiyah sudah baik dan tobat wa hasuna islamuhu hanya para sahabat itu saja yang bersifatnketerlaluan dan tidak manusiawi dan tidak islami karena tetap menempelkan pada diri Muawiyah dosa yang ia telah tobat darinya?!
   Coba Anda perhatikan masalah ini…
   Wassalam… Semoga Allah membimbing kita semuankenjalan para kekasihnya bukan jalan KAUM BUGHAT YANG MEMBERONTAK MEMERANGI IMAM DAN KHALIFAHNYA YANG SAH. AMIN

   • akhina @akhifa danie
    Kutipan anda mengatakan :
    “Saya tidak sependapat bila mengatakan mu’awiyah itu bersalah, karena para sahabat nabi itu semua mukhsin, bisa salah tapi tidak mungkin salah….”

    Sekedar berbagi, sy dulu jg seperti anda : pokoknya yg disebut shahabat itu ya mukhsin/baik2. tak ada masalah diantara mereka, ibaratnya seperti satu hati sj. Tapi harus disadari bahwa shahabat adalah jg manusia biasa yg tidak maksum alias mungkin berbuat salah. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bisa saudara cek dulu ayat2 tentang pujian pada para shahabat?. Misal ayat 100 s. At-Taubah, ayat 29 s. al-Fath dll. Tolong fokuskan pemahaman anda pada “siapakah yg mendapat pujian ?”.

    Klu sdh anda cek ayat2 tsb, kita lanjutkan perbincangan ini, klu bisa tak usah lama2 ngebalasnya. biar bersambung dan enak nunggunya. Moga sy bisa istifadah dari antum dan banyak hal yg bisa kita bicarakan.
    salam pertemanan di dunia maya……

   • Kok ada jaman seperti ini mazih membela Muawiyah?! Tau artinya kata Muawiyah? Anjing kecil kudisan!! Nggak percaya? Buka aja kamus2 bahasa Arab.
    Jadi bener si Muawiyah anjing kudisan

  • sahabat bisa salah tp tidak mungkin salah???

   permainan kata belaka.
   itu sama saja memaksumkan muawiyah.

   wahabinya keliatan…

   ud ngaku aja kalo mencintai muawiya..

   nih buat ente: muawiyah laknat biadab binatang semoga muawiyah terbakar dibakar di neraka!

 5. Klarifikasi,
  Secara gholib mereka orang2 yg baik, bahkan dlm istilah ilmu Hadits, mereka adalah adil. Artinya dlm periwayatan hadits mereka tak perlu diragukan kejujurannya karena mempunyai integritas secara agama dan moral. Cukuplah hadits yg menyatakan bahwa mereka khirul qurun (generasi terbaik) umat ini. Mereka telah membuktikan diri dlm memenuhi janjinya. Dari kalangan mereka timbul pribadi2 yg unggul yg patut dijadikan teladan. Namun demikian bukan berarti mereka tidak mendapat ujian yg bila kita yg diuji agaknya sulit bersabar dengan ujian yg begitu hebat hingga pasca kenabian. Penghinaan, pelecehan, direndahkan martabatnya, diracun, intimidasi bahkan pembunuhan dan pembantaian. Klu mereka begitu dihormati mengapa diperlakukan hal2 seprti itu?. Sementara pelakunya mendapat pembelaan. seakan tak pernah salah, dan apapun yg diperbuat adalah ijtihad dengan disematkan 1 pahala sj bila keliru. Semua pembelaan itu karena hanya karena pelakunya orang yg disebut shahabi. Dia shahabat lho, dan anda siapa, begitu kira2 argumen para pembelanya.

 6. akhina @akhifa danie
  Lama nungggu nie mas @akhifa…..
  Langsung aja k TKP, perhatikan ilustrasi pertanyaan berikut :
  1. Termasuk golongan yg manakah, orang yg sementara ini anda bela dlm poin berikut (merujuk s. Attaubah ayat 100)
  a. Muhajirin b. Anshar c. tabi’un bi ihsan c. tidak semua
  2. Klu orang pernah memberi pajak pada imperium Romawi Timur, apakah ia termasuk asyidda’u ‘ala al-kuffar?
  3.Klu orang dimintai pengertian lalu tak peduli justru malah mengejek, atas keluhan penderitaan kaum Anshar, apakah patut disebut/termasuk ruhama’u bainahum?.
  3. Apakah orang yg mengurangi basmalah s. al-Fatihah dlm sholat lalu diprotes para shahabat, patut dipuji sbg ruka’an sujjadan ?
  4. Apakah patut disebut mencari karunia dan ridho dari Allah, orang yg menjalankan kekuasaannya diawali dgn membrontak pada imam pada zamannya dan ketika berkuasa dilakukan dgn keras dan tiran seperti mengeksekusi Hujr bin “Adi r.a. (yg dibongkar kuburnya oleh pengusung akidah tauhid 3 dan cenderung nashiby) hanya karena menolak melaknat Imam Ali a.s. ?.
  5. Apakah termasuk yg mungkin mendapat ampunan/maghfirah, orang yg diduga sbg penderita Dubailah, penyakit yg akan diderita oleh mereka yg tak akan masuk surga hingga ada onta masuk lobang jarum?.
  6. Apakah masih anda bela, orang yg diduga terlibat konspirasi usaha penyerangan thd Nabi s.a.w pada suatu malam semasa perang Tabuk?. Padahal dia sdh menyatakan masuk Islam pada masa Fathu Mekkah.
  7. Dll (masih banyak pertanyaan seputar pucuk pimpinan fiatun baghiyah)
  Salam pertemanan di webnya ust Abu…

 7. luarbiasa

 8. Logika sahabat bisa salah tapi tidak mungkin salah maksudnya gimana sih. Koq salah bisa tapi gak mungkin salah, trus namanya apa benar atau salah tuh sahabat. Ini kayaknya dah bahasa politik yang dimasukkan ke dalam agama bukan murni bahasa agama. Kalau pakai bahasa agama tidak mungkin ada kalimat yang abu-abu. Lihat saja agama sebelah terutama saksi Yehovah atau Adven Hari Ketujuh coba tanya Nabi Isa itu Tuhan atau bukan pasti jawabannya abu-abu kayak jawaban sahabat yang bisa salah tapi tidak mungkin salah. Bikin bingung rekan sealiran yang percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan

 9. Pantas untuk dicontoh sikap Ukhuwwah Islamiyah sesama Muslimin seperti ini:
  http://beritaprotes.com/indahnya-ukhuwah-foto-santri-ponpes-tebu-ireng-kunjungi-pengungsi-syiah.html
  Kapan ya Salafi Wahabi bisa berhati mulia seperti para santri Tebu Ireng ini?

  • Santri tebu ireng sudah kemakan propganda syiah rafidhoh… Atau jangan jangan mareka sudah kwnyang fulus iran?!?! Siapa tau???

   • Santri wahabi-salafi yg sudah kemakan propganda nashibi… Atau jangan jangan mareka sudah kwnyang fulus kuwait?!?! Siapa tau???

   • masih belum dpt fulus dari kuwait kayaknya..
    si mahfudz abangan ini kan wahabi cere..

    jadi si mahfudz masih harus membuktikan ketololannya terlebih dahulu.

    setelah tololnya puncak, baru dpt fulus..

    klo ini dijamin gw tahu…

 10. abu salafy: “apakah Anda tetap akan membela Mu’awiyah si pelindung kaum Munafik?! Atau Anda akan bergabung bersama kelompok Abu Ayyub yang sudah jelas ketulusan dan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya?! ”

  demi Allah, kami insyah pasti bergabung bersama abu ayyub al-ansori dan akan kami katakan: “semoga laknat Allah selalu tercurah kepada Muawiya, kepada ibu bapaknya, kepada anaknya dan kepada seluruh pecintanya. kami bersaksi ya Allah, muawiya adalah si terkutuk anak terkutuk dan lahir dari rahim terkutuk”

  apakah saya telah bersumpah ya pak yai abu?

 11. suer ane udh pernah lewat orang wahhabi online yg bener2 nulis di web-nya, “biar syiah mau ngatain apa, saya berdoa semoga dibangkitkan bersama Mu’awiyah RA di hari kiamat kelak”

  • hihi itu sih ucapannya orang bodoh nan awam tidak ada artinya. Kalau yang ngomong seperti itu ulama wahabi tervalidasi baru …Subhanallah…sambil kita terus berdoa semoga kita ditunjukkan jalan yang lurus yaitu jalan orang2 yang telah Allah beri nikmat kepada mereka…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s