Kaum Muslim Selain Salafi Adalah Kafir Yang Wajib Segera Dibunuh Dan Bangkainya Dibuang Ke Tempat Sampah!!!

Dari sekian banyak penyimpangan akidah yang dipertahankan dengan cara-cara ganas oleh pembesar sekte Salafi Mujassimah adalah masalah bahwa Alllah bertempat di Atas langit bersemayam di atas Arsy-Nya. Tidak sedikit ayat yang mereka perkosa penafsirannya dan hadis-hadis palsu yang mereka andalkan demi membangun akidah penyimpang yang meniscayakan banyak konsekuensi mustahil bagi Allah SWT., seperti terbatasnya Allah SWT, diliputinya Allah SWT oleh tempat dll.

Akan tetapi kendati telah begitu jelas bukti-bukti, baik dalam Alqur’an maupun Sunnah yang shahihah dan ucapan ulama dan para imam umat Islam yang dapat dipercaya yang menunjukkan kemustahilan apa yang mereka (Sekte Wahabi/Salafi Mujassimah) yakini, tetap saja mereka bersikeras dan bersikap degil… telinga-telinga mereka seakan telah tuli, mata-mata mereka seakan telah buta dan akal pikiran mereka seakan telah lumpuh…. Semua bukti itu benar-benar telah mereka abaikan dan mereka menjadi menikmati hidup dalam kubangan doktrin tajsîm dan tasybîh.

Artikel ini tidak sedang menyoroti kepalsuan dalil yang mereka ajukan. Akan tetapi ia hanya akan membongkar sebuah data rahasia yang sangat berbahaya yang menjadi dasar akidah Salafi/Wahabi Mujassimah yang berdampak mengoyak kesatuan umat Islam dan mengancam ketenteraman hidup bermasyarakat dan beragama kita semua kaum Muslimin….

Tidak puas meyakini kesesatan itu sendirian dan membiarkan kaum Msulim lainnya hidup bebas meyakini keyakian tentang Tuhan dengan akidah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, para penggede tokoh sekte Salafi menvonis kafir atas kaum Muslimin lain yang tidak mau mengimani seperti keyakinan sesat mereka!

Sungguh ironis, sekawanan kaum Salafi/Wahabi Mujassimah kini menyulap akidah sesat mereka sebagai akidah Islam murni yang akan menentukan Islam atau kafirnya kaum Muslimin lain selain mereka!!

Tetapi inilah kenyataannya… ini bukan fitnah… bukan mengada-ngada daan bukan juga mengadu domba…. Tetapi kami terpaksa membongkarnya demi membentengi kaum Muslimin dari kesesatan dan keganasan sekawanan kaum Salafi Mujassimah dan agar kita waspada dari bahaya “Doktrin Takfir” yang menjadi senjata andalah dan penyelesai kata akhir idola mereka!! Sebab keganasan “Doktrin Takfir” ini bukan tumbuh dikehampaan akan tetapi ia lahir dan tumbuh sesat dibawah asuhan para ulama Mujassimah dan disusui dengan susu beracum yang berlebel agamis…. Kerenanya ia menjadi “Doktri Pengkafiran yang Suci” yang pelakunya akan mendapat keridhaan Allah, dan bersemangat menteror kaum Muslimin dengan “Bom Takfir” adalah bagian yang suci dari jihad di jalan Allah!!

Dan untuk menghemat waktu pembaca saya akan bawakan langsung saja data rahasia “Doktrin Takfir” kaum Salafi Mujassimah.. Dan karena sangat banyak maka untuk sementara saya akan cukupkan dengan menyebutt satu dari puluhan lainnya.

Fatwa Ganas Imam Kaum Mujassimah; Ibnu Khuzaimah

Seperti biasanya, kaum lemah selalu mengawal akidahnya dengan kekerasan dan fatwa-fatwa intimidatif. Hal demikian dimaksud agar membelenggu akal-akal sehat yang mau mencoba-coba berfikir dan mempertanyakan dan kemudian mengkritisinya… itu tidak samar bagi kita semua…. Dalam mengawal akidah sesat ketinggian fisikal Alllah SWT. Ibnu Khuzaimah (yang mereka gelari dengan Imâmul aimmah/imamnya para imam) mengobral fatwa genas di bawah ini:

.

من لم يقر بأنّ الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر ، يُستتاب ، فإنْ تاب ، وإلا ضربت عنقه ، وألقي على بعض المزابل ، حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن ريح جيفته وكان ماله فيئاً لا يرثه أحدٌ من المسلمين ، إذْ المسلم لا يرث من الكافر كما قال النبي (ص)

.

“Barang siapa yang tidak mengakui bahwa Alllah itu berada di atas Arsy-Nya; bersemayam di atas langit ketujuh maka ia adalah KAFIR, dipaksa bertaubat, jika mau tobat (maka ia dibebaskan) jika tidak maka kepalanya wajib dipenggal dan bangkainya dilempar ke sebagian tempat sampah agar kaum Muslimin dan kaum kafir dzimmi tidak terganggu dengan bau busuk bangkainya. Hartanya dibagi untuk kaum Muslimin sebagai rampasan perang, ia (harta itu) tidak boleh diwarisi keluarga/ahli warisnya dari kalangan kaum Muslimin sebab seorang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang KAFIR, seperti disabdakan Nabi saw.”

.

Fatwa ganas di atas telah diabadikan oleh gembong Mujassimah lain bermana Ibnu Qudamah al Maqdisi dalam kitab Itsbât Shifat al ‘Uluw : 138-139 dan juga oleh adz Dzahabi seperti dalam Mukhtashar al ‘Uluw:225.

Abu Salafy berkata sambil mengeleng-gelengkan kepala:

Sungguh gila fatwa Ibnu Khuzaimah di atas. Dan sungguh ganas doktri Takfir yang diajarkan para tokoh Salafi Mujassimah kepada para penganut sekte ini… dan sungguh bahaya dampak ajaran sekte yang ditegakkan di atas “Doktrin Pengkafiran ugal-ugalan”…

Dengan fatwa gila di atas, maka seluruh kaum Muslimin selain Salafi Mujassimah baik dari kalangan penganut mazhab Asy’ariyah, maunpun Mu’tazilah dan Syi’ah menjadi kafir dan halal darah-darah terhormat mereka. Seperti para tokoh mazhab Asya’riyah misalnya telah menolak dan mengecam keras akidah tajsîm yang dikawal dengan keganasan fatwa oleh Ibnu Khuzaimah di atas…. Akan menjadi panjanglah halaman artikel jika saya menyebut nama-nama para tokoh Asy’ariyah itu saja, apalagi menyebut nama-nama tokoh Syi’ah dan Mu’tazailah….

Dan akan semakin menjadi panjang jika saya sebutkan keterangan berharga mereka… di sini saya akan menyebutkan nama-nama seperti: al hafidz Ibu Hajar al Asqallâni, Imam Fakhruddîn ar Râzi [1], Imam Ghazzâli, Imam as Subki, Imam al Qurthubi (penulis kitab tafsir terkenal), Imam al Baidhawi, Imam Dabruddîn al A’ni (penulis syarah atas Shahih Bukhari), al Hafidz al Baihaqi dan ratusan lainnnya… maka berdasarkan fatwa gila di atas mereka semua adalaah kaum KAFIR YANG WAJIB SEGERA DIBANTAI JIKA TIDAK MAU BERTAUBAT!!!

Dengan fatwa gila di atas maka jumhur ulama dn mayoritas kaum Muslimin adalah KAFIR YANG WAJIB SEGERA DIBUNUH JIKA MEREKA ENGGAN BERTOBAT. Sebab jumhur ulama Islam berseberangan dengan akidah kaum Salafi Mujassimah di atas.

Ibnu Hajar berkata, ketika menerangkan hadis nuzûl:

.

استدل به من أثبت الجهة وقال : هي جهة العلو ، وأنكر ذلك الجمهور ، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز ، تعالى الله عن ذلك .

.

“Dengan hadis ini orang yang menetapkan jihah/arah/tempat bagi Allah berdalil. Tetapi Jumhûr ulama menginngkarinya. Sebab pendapat/keyakinan itu meniscayakan bahwa Allah itu berada di sebuah tempat. Maha Suci Allah darinya.”[2]

.

Abu Salafy Berkata seraya mengangkat tangan berdoa:

Ya Allah selamatkanlah kaum Muslimin dari bahaya dan kesesatan akidah dan keyakinan kaum Salafi/Wahabi Mujassimah yang haus darah. Âmîn Yâ Rrabbal Âlâmîn.


[1] Imam ar Râzi adalah salah seorang tokoh ulama bermazhab Asy’ariyah, tetapi seperti kebiasaan kaum Mujassimah, mereka menyebut selain mereka, termasuk kelompok Asy’ariyah sebagai jahmiyah. Imam ar Râzi menulis sebuah buku dengan judul Asâs at Taqdîs, kemudian dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan kitab berjudul Talbîs al Jahmiyah.. dari sini Anda dapat mengerti bahwa ejekan Jahmiyah itu sering kali mereka lontarkan secara “serampangan dan ngawur” kepada penganut mazhab Asy’ariyah. Dan jamhiyah itu mereka vonis kafir… maka kesimpulannya akan menajdi jelas dan sangat berbahaya!!

[2] Fathu al Bâri,3/30. Dâr al Ma’rifah/Beirut.

130 Tanggapan

 1. gile bener….nt pinter menafsir ternyata…gubrakkkk!!!
  jadi semua yang diatas itu pendapat nt??? wakkkkaakkkaakkk

  • من لم يقر بأنّ الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر ، يُستتاب ، فإنْ تاب ، وإلا ضربت عنقه ، وألقي على بعض المزابل ، حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن ريح جيفته وكان ماله فيئاً لا يرثه أحدٌ من المسلمين ، إذْ المسلم لا يرث من الكافر كما قال النبي (ص)

   Jadi kira2 penafsiran apa yg bener dr fatwa Geblek diatas ??
   Coba penafsiran yg bener fatwa imam ente itu apa ??

   KAFIR….MUSYRIK….BIDAH….BUNUH….BUNUH….BUNUH……itu aj yg ada dipikiran syekh2 ente….Tapi Raja2nya mesra2an ama kafirun pembantai muslim palestina malah diem n ngedot ama rejim Saud….Itulah syekh2 antum….!!!

   • kalo gini caranya Islam bisa berantakan. Islam itu hanya satu, kena apa mesti ada syekh2 ente2an, fatwa syekh2 ente & syekh2 antum, bunuh kaum itu kaum ini bukan kah itu hanya akan memecah belah Islam. kalo Islam, ya Islam aja gak usah ngikutin syekh2kan. kalo gini caranya kaum yahudi bisa tepuk tangan.

  • jangan berbantah-bantahan yg dapat menyebabkan umat kafir menjadi senang dengan semua cacian,makian terhadap sesama muslim.
   kita ini adalah umat yg terbaik,menagajak kepada amar ma`ruf nahi munkar.sesama umat islam di larang menyebut kafir,ingatlah 2 orang muslim di surga kelak akan menjadi saksi atas perbuatan saudaranya yg lain,begitu jg dengan 3 atau 4 sesama muslim.
   jangan terpancing provokasi ……….
   mahzab/sekte/jama`ah kalian adalan bagian dari islam…..

 2. Sy pengen tau gimana jadinya Wahabiyyun jika harf “lam” itu dihilangkan 🙂

  Salam

 3. Kah,kah,kah saya nak gelak membaca tajuk artikel ini, saya tak tahulah macammana peribadi orang yang menulis artikel ini!!

 4. dunia makin kacau.. o.O

  komen balik ya… 🙂

 5. Ya Allah hancurkan dinasti saudi, penopang kaum wahabi..
  sallimna wal muslimin…amienn

 6. wAH LUAR BIASA … Begini toh gerombolan yang mengklaim diri pengikut setia Sunnah Rasul ….
  Bagaimana sekte ini bisa menjadi rahmatan lil alamin … sedangkan imam besarnya tebar fatwa bunuh sana sini….
  Rasulullah memukau para kafirun hingga mau memeluk islam dgn damai & keindahan akhlak …..
  Tapi imam besar salafy, menghalalkan darah saudara sendiri (yg berbeda pandangan) adalah biasa …. sebagaimana sejarah berdirinya sekte ini mrk menyembelehi org2 islam di mekkah krn berbeda pandangan….
  Hiyyyyy…..SEREMM……

  • Bagaimana sekte ini bisa menjadi rahmatan lil alamin … sedangkan imam besarnya tebar fatwa bunuh sana sini….

   makanya mas, orang2 model, bin ladin, abu bakar ba’syir, amrozi, imam samudra… dan sejenisnya lahir dari sekte ini…!

   • sok tau lu….
    kalo g punya ilmu ga usah ngomong yang engga-engga.

   • يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

    Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci. ash shaff. (8)

    hati hati kau berbicara… jangan jd fitnah di perkataan kau,,,,

  • antum la tak’lamuun, wallohu ak’lam biisowaab

 7. SaWah…. SaWah….

  mpe kapan kaum itu tobat, makin kacau saja sifat Jisimnya

 8. cah ndeso, di/pada Maret 3, 2010 pada 4:29 am Dikatakan: r
  gile bener….nt pinter menafsir ternyata…gubrakkkk!!!
  jadi semua yang diatas itu pendapat nt??? wakkkkaakkkaakkk

  Balas
  ==========================================
  Bukankah Pa Abu Salafy ga menafsirkannya? Bukankah teks itu benar2 ada? Bukankah salafy/wahaby paling anti tafsir menafsir, ta’wil mena’wil? Jadi apa donk pendapat nt mengenai fatwa ibnu khuzaimah tsb?

 9. “Kaum Muslim Selain Salafi Adalah Kafir Yang Wajib Segera Dibunuh Dan Bangkainya Dibuang Ke Tempat Sampah!!!”

  Dengan fatwa tsb, pantas saja banyak terjadi “Bom Bunuh Diri” dari para pengikut Wahabi/Salafy.

 10. @ABU JAHMY BERAKSI KEMABALI

  • @abu jufri

   mas abu ahmy itu artinya apa ya? tolong beri pencerahan saya ini!

   selanjutnya “abu jufri” itu juga artinya apa?

   wallahu musta’an

 11. sufi itu otaknya kebolak-balik….. kalo mikir ngawur…

  mau memahami Quran seenaknya, memahami hadits seenaknya,
  baca tulisan ulama yang udah jelas pun masih aja salah…

  duh duh duh…

  jangan samakan madzhab syafi’i dengan sufi ya….

 12. Imam Ibnu Khuzaimah Adalah ulama hadits besar, sementara Imam Adz-Dzahabi adalah ulama peneliti besar juga yang telah diakui oleh semua ulama kaum muslimin, termasuk pengikut2 Imam Syafii, Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, Imam Baihaqi dll. Mereka semua adalah ulama besar yang telah menyampaikan hadits2 Rasulullah kepada kaum muslimin berikutnya, semoga Allah merahmati mereka dan semoga Allah menyadarkan penulis ini karena telah mencela para ulama yang tidak ada bandingannya dengan dirinya yang hanya bisa mengeluarkan kata2 yang tidak pantas bagi sesama kaum muslimin…

  • Yang tercela adalah yang mengeluarkan fatwa “Kaum Muslim Selain Salafi Adalah Kafir Yang Wajib Segera Dibunuh Dan Bangkainya Dibuang Ke Tempat Sampah!!!”…..
   Orang itu jelas SESAT krn fatwa SESAT bin JAHILnya …. walaupun mereka digelari “ulama” …..
   Taqlid kok sama “ulama” macam itu …. !!!
   Dasar WAHABI ….

   • dasar syiah

   • biasalnya orang sombong itu seperti apa yang di gambarkan oleh rosullulah al kibru bataru haq wa gomtunnas ‘ sampai ulama se kaliber imam ibnu khuzaimah juga di salahkan ,memang bener saking sombong orang ini ,selalu menghujat orang wahabi tapi dirinya gak tau tentang apa itu wahaby ,bersabarlah wahi muslimin jangan terperangkap bisikan syaiton para penghina ulama besar semoga mereka taubat sebelum mau datang menjemput

 13. ayo cepet buruan tobat

 14. Abu salafy ini gado-gado ya,syiah iya..suffi juga iya. mantab..Nyata sesatnya, dan pemuja nya ya..

  • Kebiasaan salafy kalo diskusi ga mampu jawab & lari topik kesana kemari …..
   Senjata kaum lemah (salafy) ngatain orang yg mengkritik mereka syiah, sufi, NU dll…..
   Yah ga masalah sih krn sebenarnya syiah, sufi diakui sbg mazhab islam oleh kaum muslimin ….
   kalo kaum wahabi tabu buat ngakuin….

   • @bari

    biarkan aja mereka itu…. mas, mereka pikir syekh2 mereka seperti bin tai-miah, bib baz, bin utsaimin, bin muqbil, bin jibrin… yang sekarang lagi mempertanggung jawabkan fatwa2nya itu, bagi wahabi mereka pikir syekh2nya itu pemegang kunci surga…, jadi ya gitu lah sikap “teroris2” akidah itu

   • islamnya siapa mas>? islamnya kaum sufi kaum NU atau islamnya musadek, kalau kaum salafy tidak pernah menisbat manhaj kepada beliau karena langsung kepada rosullulah.lagian saya heran koq orang2 mengatakan wahabi seharusnya muhammadi karena itu nama beliau,sedangkan abdul wahab adalah ayah beliau…bukti nyata ketidak mengertian orang2 tentang siapa beliau.jadi asal hujat tanpa tau latar belakang syeikh muhammad bin abduk wahab

   • pantas aj klo belajar gak dari dasar ya begini jadinya bangsa indonesia ini gak belajar dari sejarah , terutama masyarakat nya , kita ini mantan budak penjajah belanda , bangsa mana yang di jajah paling lama ini membuktikan bahwa kesyirikan telah membuat otak kita begitu tolol nya……

  • iya stujuu

   • wahabi itu nama populer untuk pengikut madzhab ibnu wahab makanya orang wahabi sendiri menulis kitab al hidayatusaniyah wa tuhfatul wahabiyah an nijdiyah.

   • setuju abu abdillah tu orangyang gak tau salaf ya bertanya jangan menyimpulkan ,ini uda gak tau menyimpulkan lagi atau tamba ngeyel di siplin ilmu dari mana yang di agunakan ana gak tau tu di ro’yunya

 15. Fatwa0fatwa seperti inilah yang membuat suburnya gerakan Takfiriyah di kalangan umat musllimin.. saya juga prihatin sekali sebab sekarang sebagaian kyia Ahlusunnah (NU) juga mulai ikut-ikutan terjahtuh dalam kubangan pengafiran sesama umat muslimin… jangan-jangan keremna kenyang fulusnya AS(Arab Saudi)…

 16. assalam.wr.wb…ustatd abusalafy….kajian anda cukup argumentatif, sy usul agr pemakaian bhs yg kurang santun(maff) dikurangi/dihilangkan agr lbihmenarik simpati pembaca. utk kwn2 yg kontra, kajian dibalas dgn kajian yg lbih intelek, bkn dgn amrah dn caci maki, krn itu mnujukan kedangkalan ilmu anda bhkn mengarah taklid buta kpd ustad (..baca madzhab..) anda……lanjutkan ustad abusalafi….wassalam

 17. Abu Salafi itu yang edan,,, omong sembarangan,,, tafsirannya sendiri dinisbatkan pada salafi wahabi . … gombal, penipu . . . pemalsu ungkapan . . . Ingat pernyataan dan fitnahmu itu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. . .

 18. @Harry, di/pada Maret 5, 2010 pada 8:00 am Dikatakan: r
  Imam Ibnu Khuzaimah Adalah ulama hadits besar, sementara Imam Adz-Dzahabi adalah ulama peneliti besar juga yang telah diakui oleh semua ulama kaum muslimin, termasuk pengikut2 Imam Syafii, Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, Imam Baihaqi dll. Mereka semua adalah ulama besar yang telah menyampaikan hadits2 Rasulullah kepada kaum muslimin berikutnya, semoga Allah merahmati mereka dan semoga Allah menyadarkan penulis ini karena telah mencela para ulama yang tidak ada bandingannya dengan dirinya yang hanya bisa mengeluarkan kata2 yang tidak pantas bagi sesama kaum muslimin…
  ==========================================
  Fatwa di atas adalah fatwa dari Ibnu Khuzaimah sendiri. Tinggal kita mencari tahu beberapa hal, benarkah Ibnu Khuzaimah berfatwa seperti itu? Kalo benar, adakah dasar dari fatwa itu yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits Nabi? Kata nt dia ulama besar? Tetapi kenapa berfatwa seperti itu? Dan apakah fatwa nya harus diikuti oleh pengikutnya? Atau hanya untuk diri sendiri? Apa yg akan terjadi, kalo pengikutnya menjalankan fatwa tsb? Kacau……kacau ….

 19. ya akhi..ketika orang yang menolak bahwa Allah di atas arsy dikatakan kafir..karena sudah jelas dari alqur’an dan sunnah bahwa Allah memang bersemayam di atas Arsy, namun dia menolaknya…bukan berarti ketika salafi mengatakan dia kafir, berarti kita menunjuk individu-individu tertentu telah kafir, tapi ini hanya penjelasan secara umum…ketahuilah ya akhi…tidak gampang kita menuduh saudara muslim kafir walaupun kita melihat dia mengejek alqur’an meminta di kuburan dan lain-lain…karena vonis kafir terhadap individu ada syarat-syarat dan tidak sembarangan karena bisa jadi dia tidak tau, atau terkena syubhat dan lain-lain..jadi tuduhan abu salafi diatas salah besar ketika dikatakan bahaw salafi suka mengkafirkan orang, justru salafi ingin menyelamatkan umat dari kekafiran dengan menjelaskan hal-hal yang bisa mebatalkan islam seseorang, tapi bukan tunjuk hidung bahwa orang muslim tertentu kafir dengan membabi buta. jangan engkau tebar fitnah wahai abu salfi..bertaubatlah pada Allah… takutlah pada Allah karena tulisan kita akan dimintai pertanggung jawaban..

  • @Ali

   bukan berarti ketika salafi mengatakan dia kafir, berarti kita menunjuk individu-individu tertentu telah kafir, tapi ini hanya penjelasan secara umum…

   mengkafirkan individu (perorangan tidak boleh> tapi mengkafirkan jumhur mayoritas muslimin boleh kan?

   inilah salafy/wahabi yang pantat ditaruh dikepala sementara kepala ditaruh di pantat..

   wahai abu salfi..bertaubatlah pada Allah… takutlah pada Allah karena tulisan kita akan dimintai pertanggung jawaban..

   maling teriak maling, syekh2 kamu menebar fitanah, pengkafiran, muslimin dimana-mana… disini kau tuduh orang menebar fitnah DENGAN TANPA BUKTI

   takutlah pada Allah karena tulisan kita akan dimintai pertanggung jawaban..

  • Anda sebenarnya tdk menjawab pertanyaan diatas. Kalau Imam Ibnu Khuzaimah ulama hadits besar dan Imam Adz-Dzahabi adalah ulama peneliti besar, dimanakah mrk mengambil dasar sehingga mengeluarkan fatwa seperti itu. Dasar pengambilan fatwanya yg mesti didiskusikan supaya bisa dilacak apakah ajaran Islam (Alquran dan Alhadis) atau karangan berdasarkan syahwatnya saja.

 20. Saya Berkata seraya mengangkat tangan berdoa:

  Ya Allah selamatkanlah kaum Muslimin dari bahaya dan kesesatan akidah dan keyakinan penulis blog ini. Âmîn Yâ Rrabbal Âlâmîn.

 21. Abu salafy,hendaknya antum intropeksi diri,tulisan2 antum sungguh jauh dr kebenaran

  • mas riadi, kalau anda mengatakan yang dituliskan itu jauh dari kebenaran, berarti anda tahu kebenaran itu sendiri. kebenaran yang ada tahu adalah ???

 22. wahabi salafi = zionis =serigala berbulu domba ajarannya penuh kemunafikan…semua pasrahkan sama Alloh SWT, semoga dibuka pintu kebenaran dan tobat baginya…amiiiin

 23. kami mengajak kaum muslimin tuk berani mengkritisi fatwa2 galak ini, apakah benar itu yg dicontohkan oleh rosul suci saw.kalimat fatwa tersebut sudah menunjukan kesombongan pembicaranya. kesalahan yg fatal ialah saat dia mengecam dan mengkafirkan muslimin yg tdk sepaham dengannya. seandainya tidak dibarengi dengan kecaman mungkin masih bisa dimaklumi.karena allah swt tidak memaksa hamba untuk mengerti sesuatu diluar kemampuannya. ibarat anak kecil tidak salah kalo baru sampai pengertian tajsim bagi allah swt, dg bertambah dewasa pengertiannya akan bertambah pula.wallahu a’lam.

 24. purnomo, di/pada Maret 8, 2010 pada 2:53 am Dikatakan: r

  Abu Salafi itu yang edan,,, omong sembarangan,,, tafsirannya sendiri dinisbatkan pada salafi wahabi . … gombal, penipu . . . pemalsu ungkapan . . . Ingat pernyataan dan fitnahmu itu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. . .

  Ibnu Khuzaimah (yang mereka gelari dengan Imâmul aimmah/imamnya para imam) mengobral fatwa genas di bawah ini:

  .
  من لم يقر بأنّ الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر ، يُستتاب ، فإنْ تاب ، وإلا ضربت عنقه ، وألقي على بعض المزابل ، حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن ريح جيفته وكان ماله فيئاً لا يرثه أحدٌ من المسلمين ، إذْ المسلم لا يرث من الكافر كما قال النبي (ص)

  .

  “Barang siapa yang tidak mengakui bahwa Alllah itu berada di atas Arsy-Nya; bersemayam di atas langit ketujuh maka ia adalah KAFIR, dipaksa bertaubat, jika mau tobat (maka ia dibebaskan) jika tidak maka kepalanya wajib dipenggal dan bangkainya dilempar ke sebagian tempat sampah agar kaum Muslimin dan kaum kafir dzimmi tidak terganggu dengan bau busuk bangkainya. Hartanya dibagi untuk kaum Muslimin sebagai rampasan perang, ia (harta itu) tidak boleh diwarisi keluarga/ahli warisnya dari kalangan kaum Muslimin sebab seorang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang KAFIR, seperti disabdakan Nabi saw.”

  .

  Fatwa ganas di atas telah diabadikan oleh gembong Mujassimah lain bermana Ibnu Qudamah al Maqdisi dalam kitab Itsbât Shifat al ‘Uluw : 138-139 dan juga oleh adz Dzahabi seperti dalam Mukhtashar al ‘Uluw:225.

  menanggapi dari fatwa di atas

  … …..jika tidak maka kepalanya wajib dipenggal dan bangkainya dilempar ke sebagian tempat sampah agar kaum Muslimin dan kaum kafir dzimmi tidak terganggu dengan bau busuk bangkainya. …

  Kalau beliau seorang Ulama Salaf kok ngeri (kasar) sekali perkataannya. Sebenarnya apakah tidak cukup dgn memfatwakan(…jika tidak maka kepalanya wajib dipenggal …) ini sudah mewakili makna membunuh.

  Sudah tahu bangkai itu pasti bau kok malah suruh lempar ke sebagian tempat sampah. Padahal sebagian tempat sampah kan letaknya dekat dgn rumah orang. Iya kan?

  Tetapi kenapa dlm fatwa tsb dituliskan “… dan bangkainya dilempar ke sebagian tempat sampah agar kaum Muslimin dan kaum kafir dzimmi tidak terganggu dengan bau busuk bangkainya. … ” Bukankah dgn perintah ini malah sebaliknya suruh mencium bau busuk bangkainya? mengingat sebagian tempat sampah dekat dgn rumah orang?

  Terus apakah ada salah satu tidakan Nabi SAW atau sahabatnya yg ketika berperang melawan Musrikin dan Kafirin Quraisy waktu itu dgn mencincang mayat musuhnya yg sangat jelas kekafirannya?

  Malahan Beliau SAW hanya sedih dan menagis saja ketika Paman Hamzah gugur dicabik-cabik jasad beliau r.a oleh Hindun pada perang UHUD?

  Silahkan cek kepribadian Baginda Rosul SAW dan para Sahabatnya yang lainya! Ada tidak yang sekali…. saja mengeluarkan perkataan kasar sprti itu atau yg semakna atau yg setara timbangannya dgn perkataan sprti itu?

  Jika ada tlng kasihkan saya ya,hadist + perawinya. Klo iya berarti itu Sunnah Rosul yg hrs ditegakkan. Jika tdk ada berarti ya sudahlah. jgn diambil dari fatwa diatas.

  Nada semacam kasarnya juga sangat tampak pada tulisan mas purnomo di atas (komentarnya…red)
  tidak bisakah menuliskan komentar dgn lemah lembut ya akhi..? afwan keep Peace….

 25. Yang saya tahu dan sering ikut gabung di groupnya Wahabi itu terlebih dahulu mengatakan bid’ah lalu mengkafirkan. satu pertanyaan masalah bid’ah hari ini dijawab bid’ah sesat besoknya ada group lagi bilangnya bukan termasuk bid’ah. sampai saya bingung benarnya dimana dan kalau kesal mereka asal blockir.

 26. Yang saya tahu dan sering ikut gabung di groupnya FB Wahabi itu terlebih dahulu mengatakan bid’ah lalu mengkafirkan. satu pertanyaan masalah bid’ah hari ini dijawab bid’ah sesat besoknya ada group lagi bilangnya bukan termasuk bid’ah. sampai saya bingung benarnya dimana dan kalau kesal mereka asal blockir.

  • makanya belajar dari lisan para ulama yang benar benara menegakan sunnah sesuai pemahaman para sahabat dalam beraqidah ,jangan menyimpulkan setau saya ,emang dirimu seorang ustaz atau mufasirin atau faqih ,. belajar dulu akh jangan ngawur setau saya di fb , orang yang ngomong itu kan pribadinya yang di hukumi jangan menghukumi salaf atau wahabi

 27. CAh Ndeso, di/pada Maret 12, 2010 pada 5:01 am Dikatakan: r
  Saya Berkata seraya mengangkat tangan berdoa:

  Ya Allah selamatkanlah kaum Muslimin dari bahaya dan kesesatan akidah dan keyakinan penulis blog ini. Âmîn Yâ Rrabbal Âlâmîn.

  Balas

  Saya heran sama ente? Ente wahaby kan? Kenapa berdo’a sambil angkat tangan ? Bukankah menurut wahaby hadits mengangkat tangan itu doif ?Bukankah itu bid’ah? Awas lho tangan ente nanti dibakar di neraka? Saya heran lihat wahaby di sekeliling kita, kalo do’a ga angkat tangan, ada yang nunduk sambil merebah, ada yang mengusap2 telapak tangan, ada yang matanya menerawang ke mana2, bukankah itu lebih bid’ah lagi? Kan gada haditsnya… aneh…. aneh…

 28. Ini blog adu domba……….
  Salafy sesat………
  IM sesat………….
  NU sesat…………
  Muhammadiyah sesat………
  HT sesat………….
  Jamaah tabligh sesat…………..
  sesat semua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Saya sebagai tuhan dunia baru adalah yang paling benar!!!!!!
  Saya sesat dan wajib dibunuh dan mayatnya dibuang di bantar gebang……………
  Saya wahaby……………

 29. Masya ALLAH,penulis blog ini koq btul2 goblok kuadrat ya alias jahil murokkab,gk ngerti istiwa itu apa,arti salafi itu apa jg pst gk tau krn saking goblognya dia asal bicara,hati2 ente abu hizbi!Ente gk pantes pake kunyah abu salafi krn safiih-nya ente dlm perkara aqidah!Ana yakin ente penyusup k tengah barisan ahlussunnah,tp ente org2 jil alias jaringan iblis la’natullah,asal ente tau aja si tukang bombardir amrozi cs itu adalah khawarij walaupun 1000x ngaku salafi.Itu dr skian data nunjukin goblokny ente!

  • Hei, sejak kapan Wahabi jadi ahlussunnah? Jangan ndompleng nama besar ahlussunnah, nanti kuwalat baru nyaho’ ente….

   Wahh kacau, temennya sendiri mati sahid malah dibilang khowarij? Wahabi emang nggak takut dosa!

   • Perasaan hampir semua bacaan di forum dan situs salafy tak pernah mendukung teroris, coba ada sering2 googlinglah biar pande dikit.. hehhe
    kemudian kenapa ya situs2 yang anti salafy kerjaan nya cuma bikin tulisan tak berbobot dan suka menghujat, beda dengan situs2 salafy yang banyak saya jumpai..

    NAMPAK SEKARANG MANA YANG BENAR DAN MANA YANG SALAH.. 🙂

    sering2 baca ini bos : http://salafy.or.id
    kemudaian dibawah situs nya ada kolom searching untuk membantu anda dalam pencarian permasalahan anda… 😛

  • Dasar. Anda mengklaim diri Ahlusunnnah?! sementara pegangan Anda tdk sesuai dengan pegangan Ahlussunah, Cara Anda memahami Alquran selalu salah, pantaslah kerja Anda hanya mengandalkan kekersan krn Anda pemahaman sepeti itu tdk laku di forum2 ilmia. Kerja Anda hanya mengkafirkan org yg tdk sama dengan pikiran anda tanpa menghadirkan org yg anda kafirkan. Anda dgn cara berislam seperti itu tdk akan pernah mampu meraih kemenangan

 30. Hidup Osamah bin Laden..

 31. itu kan pendapat mereka jaman dulu, terus itu dipelintir-pelintir masing-masing orang menafsirkan untuk kepentingannya untuk menyalahkan yang lain. mbok ya qt dialog dulu gitu.

 32. assalamu’alaikum

  ente ente ini tolong jangan berkomentar tanpa ilmu,, komentar ente2 ini akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah. Takutlah pada Allah wahai akhi….. apa lg sampai menyebarkan fitnah keji trhadap Ulama…
  Ya Allah tunjukanlah jalan yg lurus terhadap mereka2 yg telah tersesat dari jalan-Mu

 33. iya neh, kebiasaan wahaby, kalo komentar ga pake ilmu, pokoknya kalo baca komentar wahaby, di blog mana pun juga, ga bakal deh ilmu kita nambah, karena bisanya marah2 mulu, gada yang nyambung sama topik yang sedang di bahas. Mungkin mereka juga gitu kali ya? Kalo pengajian sama syekh nya, ga boleh nanya. Walaupun isi pengajiannya aneh2, ga masuk akal, logika2 terbalik, tapi kalo mereka nanya sama syekh nya pasti syekh nya marah2. Ya udah deh akhirnya taklid buta dan main pokoknya, pokoknya ga boleh tanya, pokoknya ini, pokoknya itu, makanya otaknya jadi tumpul, dan sifat syekhnya ditiru sama muridnya kalo diskusi sama kita2 …..

 34. ANEH .
  SUNGGUH ANEH MANUSIA >>>
  SALING HUJAT SALING BANTAH…

  TENGOK ISTRIMU, TENGOK ANAKMU, TENGOK SAUDARA-SAUDARAMU, TENGOK TETANGGA KIRI KANANMU. DAH PADA SHALAT BELOM, ISTRIMU DAH PAKE JILBAB BELOM…
  JANGAN NGOMONG TINGGI-TINGGI,
  MASJID ADA ISNYA KALO HARI JUM’AT DOANG

 35. Abusalafi.. hajar terus bangsat-bangsat salafi…

 36. Indonesia gempar …Indonesia guncang

  Ribuan Salafi wahabi Masuk Syi’ah Imamiyah Itsna Asyariah Setelah baca Blog syiahindonesia1.wordpress.com

  Ribuan Salafi wahabi Masuk Syi’ah Imamiyah Itsna Asyariah Setelah baca Blog syiahindonesia1.wordpress.com

  Ribuan Salafi wahabi Masuk Syi’ah Imamiyah Itsna Asyariah Setelah baca Blog syiahindonesia1.wordpress.com

  segera kunjungi

  isi web :

  * Imam Ali dan Imam Hasan Membai’at Karena Terintimidasi dan Mencegah Pertumpahan Darah Internal

  * Bukti Imamah Ali Yang Meruntuhkan Aswaja Sunni !!!! 3 WASIAT SAAT NABI SAKIT

  * Kenapa Syi’ah Hanya Mengakui Keshahihan Sebagian Hadis Aswaja Sunni ??? Hadis Palsu Dalam Kitab Bukhari Muslim Terungkap ! HADiS YANG MERUGiKAN AHLUL BAiT ADALAH PALSU

  * Mayoritas Peserta Ghadir Kum Akui Imamah Ali, Tapi Tidak Mau Membai’at Ali

  * Nabi SAW bilang tidak semua sahabat adil.. Kok Ulama Aswaja membantahnya !!!

  * SALAFi WAHABi MEMAKAi HADiS DHA’iF SYi’AH SEBAGAI BLACK CAMPAiGN

  * Kesalahan Terfatal Aswaja Sunni Karena Membela Mu’awiyah Yang Kekejaman nya Melebihi Fira’un… 12 khulafaur rasyidin Syi’ah Dizalimi Rezim Umayyah – Abbasiyah

  • aswaja tidak pernah membela sayidina mua`wiyah, apa yang terjadi diantara sahabat Rosul saw biarkan saja, jangan kotori lidah kita dengan mencaci mereka toh tidak akan merubah apapun yang sudah terjadi. yang perlu diwaspadai, adalah faham – faham baru yang mengatasnamakan salaf dan ahli sunnah padahal berbeda jauh.

  • Mohon maaf , saya ketinggalan kereta.=
   Karena terlalu banyak Sejarah dan Fatwa dari Kaum Syi’ah , yang satu sama lainnya bertentangan . Jadi bingung yang baca . mau tanya nih : Yang lurus itu Syi’ah yang mana Imammiyah , Asya’irah , Zaidiyah. Terimakasih, wassalam.

 37. wah enakan ikut wahabi.
  tiap bulan dapat kriman fulus dari Arab Saudi
  kalo musim haji ,, pada liburan ke CIANJUR bos,,
  maknyooossss bos tuh arab tajir bos,..
  tapi kalo ama cewek tajirnye.,,,,
  terus kalo mati dah dijamin masuk sorga bos
  gimana ga enak,, sorga dunia dapat cewek banyak
  di akhirat masuk sorga , dapet cewek lg di sorga
  pokoknye maknyoooss….

 38. @syiah tolol yg komen 10 april 2010,hei safiih!Indonesia gempar,ribuan wahabi masuk syiah setelah buka situs goblok diatas,kyk org jualan obat aja tu syiah!Udah mulai menurun ya omzetnya?Kt siapa ribuan wahabi masuk syiah gr2 bc situs safiih kyk gt?Mu’awiyyah dikata lbh kejam dr fir’aun?Wakakak….Hare gene msh ngedongeng?Syiah2x,jualanmu udah gk laku,tau?!Klo khumaini kejamnya=iblis tu br btul,sampe saking lancangnya lisan dia,dia berani menyalahkan ALLAH,ats apa2 yg sdh ALLAH taqdirkan brupa kerasulan.

  • Ngeliat kata-kata begini jadi males ngedebat ..
   ketahuan emang wahabi ga tahu apa-apa tentang syiah …
   otaknya ga sampai … yamg gampang masuk otak memang Vonis sesat kafir dll Kata-kata kotor jadi makanan sehari-hari …
   tapi nekad ngaku pengikut sunnah rasul ….
   Memang kasihan kalian ini wahabi .!!

 39. menurut saya, ini bukan forum diskusi. tapi ini forum saling menghujat kpd sesama Muslim. semoga semua bisa menyadarinya dan meninggalkan nya. dan semoga admin blog ini yg telah membuka celah kpd sesama Muslim utk saling menghujat, diberikan Hidayah oleh
  Allah Ta’ala..amin
  tolong jangan dihapus tulisan saya ini ya..!

 40. baru ada satu abu salafi aja wahabi udah kelabakan, waduh kasihan deh kamu wahabi, terus maju abu salafi.

 41. Saya satu pendapat dengan @rsembilan, forum ini memang mengarahkan orang untuk saling menghujat satu sama lain. Apakah tidak merasa senang kalau Yahudi, Nasrani dan syetan tertawa girang karenanya.
  Lain kali kalau ada komen yang sifatnya menghujat supaya tidak diloloskan aja dari moderasi. Afwan, hanya saran kecil aja.

  • Yah masih mending sekedar hujat menghujat … daripada kelakuan imamnya salafy ituh tebar fatwa bunuh orang lalu buang bangkainya ditempat sampah …
   hayyo lebih parah mana ??
   Kalau ada yg menghujat fatwa-fatwa horor macam itu kan ga salah dong …

 42. @budak wahabi
  enak donks…..ikutan donks
  betul tuh kalo ga percaya ente dateng tuh di puncak
  ada vila namanya vila COKRO , banyak orang dari Arab Saudi,sampe kamar,jalan, di tulisin pake bahas arab
  kalo musim Haji pada kemari dia lumayan dapet duit gw
  dari sewa vila sampe disuruh cariin harim (cewek) hi hi hi hi hi
  kawin kontrak, kontrak=sewa=pinjam=rental bisa 2 bulan,1 bulan ,1 hari, 1jam , pasti bayar dong….kalo pake bayar berarti jablay donk..hi hi hi
  kalo kata ulama wahabi gpp kawin kontrak halal bos…
  keluarin aje Fatwa kawin kontrak khususnya fatwa supaya kawin kontrak di cianjur biar tambah tajir ane
  tafadol ya wahaby hi hi hi
  http://jalanasik.com/content/view/561/31/
  http://www.adandu.com/forum/chit_chat/community/news_and_information/pergi_ke_puncak_ketika_musim_turis_timur_tengah_tiba
  http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/musim-kawin-kontrak-sudah-dimulai

  • antum itu gak ada ilmu mendingan jangan ngoceh bung ( jangan asbun ) jangan menghakimi wahabinya tapi hakimi orangnya don emang orang arab semuanya wahaby , kan tidak juga . orang seperti ente itu dak cocok untuk diskusi ilmiah cocoknya menghina aja , bukannya memberi ilmu mala menabung dosa . bertaubatlah semoga allah memberi ente hidayah ,

 43. @tukang Vila, di/pada Mei 16, 2010 pada 10:58 am
  ….keluarin aje Fatwa kawin kontrak khususnya fatwa supaya kawin kontrak di cianjur biar tambah tajir ane..
  ===================================
  wah ente terlambat ya? nyari duit terus sih. Bukannya fatwa wahabi yang kayak gitu udah keluar, dan udah dibahas sama Pak Abusalafy, nih linknya :https://abusalafy.wordpress.com/2007/08/14/teks-fatwa-syekh-bin-baz-tentang-kawin-dengan-niat-talaq-kawin-kontrak-ala-wahabi/
  selama fatwa tsb belum dicabut, ente pasti tajir, tapi ente kebagian dosanya juga lah, kan wahabi lakuin itu cuma nipu si gadis doank, nah ente juga kebagian dosa dari wahabi juga kalee…
  atau kalo ente ga mau liat anak gadis ditipu wahabi, tawarin aja si wahabi untuk kawin ama jin di villa ente, fatwanya juga ada, nih linknya :https://abusalafy.wordpress.com/2009/09/21/fatwa-wahabi-salafy-bagi-yang-berminat-menikah-dengan-jin/

 44. @tukang villa di 16 mei 2010,yg tukang kwin kontrak tu syi’ah mas,mereka bilang nikah mut’ah.Kan jlas2 itu salah 1 ciri khas ajaran mrk,weleh2…..Gk bs pukul rata org su’udi baek semua,jd yg salah bkn salafy-nya ato negrinya,tp msg2 oknumnya.Ente fikir habaib tu kyk malaikat?Yg murtad aja ada koq,tmanku barakbah dr batam cerita klo tmannya sesama ‘alawiyyin jg, menikah dgn org singapur lalu murtad jd kristen.Klo udah bgini,apa ada jaminan msk surga?Jgnkan yg model bgini,rasul aja gk bs nolong pamannya…

 45. @Indo india, di/pada Mei 17, 2010 pada 3:29 am Dikatakan: r
  …yg tukang kwin kontrak tu syi’ah mas,mereka bilang nikah mut’ah.Kan jlas2 itu salah 1 ciri khas ajaran mrk,weleh2…
  =========================================
  yah… ketinggalan lagi nih wahabi satu, ato pura2 ga ngaku? wahabi saudi juga punya nikah mut’ah lho… kan udah dibahas sama Pa Abu salafy, nih linknya :abusalafy.wordpress.com/2007/08/14/teks-fatwa-syekh-bin-baz-tentang-kawin-dengan-niat-talaq-kawin-kontrak-ala-wahabi/, udah baca belom? jangan2 udah dipraktektin ya??

 46. abah zahra, di/pada Juni 2, 2010 pada 1:51 am Dikatakan: r

  @Indo india, di/pada Mei 17, 2010 pada 3:29 am Dikatakan: r
  …yg tukang kwin kontrak tu syi’ah mas,mereka bilang nikah mut’ah.Kan jlas2 itu salah 1 ciri khas ajaran mrk,weleh2…
  =========================================
  yah… ketinggalan lagi nih wahabi satu, ato pura2 ga ngaku? wahabi saudi juga punya nikah mut’ah lho… kan udah dibahas sama Pa Abu salafy, nih linknya :abusalafy.wordpress.com/2007/08/14/teks-fatwa-syekh-bin-baz-tentang-kawin-dengan-niat-talaq-kawin-kontrak-ala-wahabi/, udah baca belom? jangan2 udah dipraktektin ya??

  MAAF BUKUNYA APA YA BIAR ILMIAH NIH BIASANYA KALAU DITERBITKAN DI SITUS YANG BARU DIKENAL HARUS DIKROSCEK APALAGI DALAM ILMU HADITS ,ISNAD ITU DIPERLUKAN LOH. OH YA UNTUK PEMILIK SITUS WEBNYA JANGAN PAKAI ABU SALAFY PAKAI SAJA KUNIYAH ANTUM YANG LAIN KARENA KALAU ANDA MEMAKAI KUNIYAH INI SAMA SAJA ANDA SEBAGAI BAPAKNYA PARA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH (SUNNI),FIRQAH NAJIYAH,DAN BAPAKANYA PARA SAHABAT,TABI’IN,TABIUT TABIIN DAN YANG MENGIKUTI MEREKA. YA AKHI

 47. SARAN ANA UNTUK ANDA ADALAH MEMAKAI SALAH SATU NAMA ANAK ANDA SAJA.

 48. SARAN ANA UNTUK ANDA ADALAH MEMAKAI SALAH SATU NAMA ANAK ANDA SAJA UNTUK KUNIYAH MISAL NAMA ANAK SULUNG ANDA ABDULLAH MAKA JADI ABU ABDULLAH. COBA RENUNGKAN SARAN ANA INI.

 49. @FAHRUL, di/pada Juni 20, 2010 pada 4:38 am Dikatakan: r ….MAAF BUKUNYA APA YA BIAR ILMIAH NIH BIASANYA KALAU DITERBITKAN DI SITUS YANG BARU DIKENAL HARUS DIKROSCEK APALAGI DALAM ILMU HADITS ,ISNAD ITU DIPERLUKAN LOH….
  ===============================================
  bukan buku, cuma fatwa Bin Bazz, silakan kunjungi https://abusalafy.wordpress.com/2007/08/14/teks-fatwa-syekh-bin-baz-tentang-kawin-dengan-niat-talaq-kawin-kontrak-ala-wahabi/

 50. BIARKAN ABU SALAFI BERKICAU…:))

 51. Mas yang ngontrak di puncak tuk orang2 dari iran.mereka pemasok narkoba ke indonesia,kerjanya kawin mut’ah.alias nikah kontrak.jual beli kelamin penis dan vagina busuk!!kasian wanita syi’ah pengembaraan spritual lewati lorong vagina kawin kontrak.hati2 sama wanita syi’ah banyak dari mereka kena sphilis.teman2ku dari syi’ah banyak yg kena sphilis.kasian yah..
  Adapun amrozy dan imam samudera jauh lebih parah mereka khawarij.bawa2 nama ibnul abdul wahhab,padahal pemahamannya beda jauh,ngolor ngidul,khawarij bejat!smg para teroris itu sadar.busyeet!.adapun ahlul bid’ah lainnya seperti aliran bathin kejawen yg super syirik,plus hizbut tahrir dan I’m yg haus kekuasaan liat aja PKS skrg jadi partai tengah.iklan kampanye pake wanita tdk jilbab.datang lagi JIL tambah bobrok.maka ketawa ketiwi kristen yahudi hindu buddha yang KAFIR hina menjijikkan itu,ngetawai org islam yg berantem sama2 bodohx..maka jamaah tabligh berkelana mirip rhoma irama menyebarkan bid’ahnya.tau2 sekte sesat sufy tassawuf dan darul arqam cari kesempatan.an-nazhir sekelompok orang hutan kebingungan mulai eksis.NII,LDII sibuk berbaiat cari mangsa untuk mengkafirkan muslim di luar kelompoknya.LIA eden pelacur tua bikin agama baru.Mussadek napi yg mulutnya bau mau jadi nabi.kaum atheis tambah senang melihat agamawan gontok2an.akhirnya abu salafy yg nota bene jelmaan dari semuanya itu,tersenyum manggut2.tapi sy percaya abu salafy bukan org kafir.tp kudu tobat ajalah.mumpung dajjal belum tiba,nanti tambah sesat ente.
  Salafy gadungan juga banyak bertebaran dimana2..salafy asli pasti jauh dr syirik,gak hina ulama,gak durhaka ama ortu,gak lembek ama ahlul bid’ah,tp juga gak kelewat ekstrim kayak bomber yg udah out of manhaj ituwww.

 52. 4 thumbs up buat ataskoe @pengen damai.Yup! Stuju 2000% dweh!

 53. Mas pengen damai itu tahu atau pura-pura tidak tahu kalau yang kawin mut’ah di puncak bukan orang-orang Iran tapi Arab wahabi. Mereka pakai hukum kawin misyar sebagai dalil.

  Lagi pula dilihat dari gaya bicaranya, mas pengen damai ini past pendukung wahabi.

 54. memang bener-bener sawah ,tidak ada aklhak masak di tempat saya ,ada temen bukan golongan mereka ketemu malah orang sawah membaca taawud ,masa sesama muslim disamamakan ketemu dengan setan.akhlakny adimana wahai sawah… katanya ikut rosulluloh yang notabene akhlaknya paling baik didunia ini…………..

 55. @pengen damai, di/pada Juli 10, 2010 pada 5:54 am Dikatakan: r

  Mas yang ngontrak di puncak tuk orang2 dari iran.mereka pemasok narkoba ke indonesia,kerjanya kawin mut’ah.alias nikah kontrak………..
  =====================================
  apa ente pukul rata semuanya orang iran? karena wahabi juga punya kawin kontrak, misy’ar, malah kemungkinan banyak wahabi di saudi yang ada di puncak…. kalo mo adil cek sendiri aja… jangan asal fitnah aja ente…..

  +++++++++++++++++++++++++++
  @pengen damai, di/pada Juli 10, 2010 pada 5:54 am Dikatakan: r
  ………Adapun amrozy dan imam samudera jauh lebih parah mereka khawarij.bawa2 nama ibnul abdul wahhab,padahal pemahamannya beda jauh,……
  ========================================
  Ha.. ha… sesama sopir jangan saling mendahului donk, sesama wahabi jangan saling mencela dong…. ente udah baca belum buku-buku Ikarya Ibnu abdul wahab? isinya teror semua….. terus catatan sejarah juga tertulis bahwa Ibnu abdul wahab meneror kaum muslim…..menghalalkan darau kaum muslim…. sekarang2 ini, di pakistan, kalo denger ada masjid di bom bunuh diri sampai puluhan orang meninggal, siapa lagi kalo bukan wahabi… ente bilang amrozi khawarij karena bukan ente yang ngebom kan?? bukan kelompok wahabi ente yang ngebom kan? jangan gitu akhi….
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  @pengen damai, di/pada Juli 10, 2010 pada 5:54 am Dikatakan: r
  ………akhirnya abu salafy yg nota bene jelmaan dari semuanya itu,tersenyum manggut2……………
  ==========================================
  ini lagi… fitnah lagi….. dasarnya apa ngomong gitu?? isi blog nya ? ya dibantah aja pake dalil dan rujukan yang jelas………… jangan fitnah terus donk…..
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  @pengen damai, di/pada Juli 10, 2010 pada 5:54 am Dikatakan: r
  Salafy gadungan juga banyak bertebaran dimana2..salafy asli pasti jauh dr syirik,gak hina ulama,……………….
  ========================================
  jadi kalo Ibnu abdul wahab, Bin Baz, albani dan ustadz wahabi pengikutnya menurut ente salafy gadungan bukan? mereka kan tukang menghina ulama, bahkan mengkafirkan ulama besar, seperti Buhori, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi…… kalo gadungan kok jadi panutan… aneh…aneh…..
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  @pengen damai, di/pada Juli 10, 2010 pada 5:54 am Dikatakan: r
  ……,gak lembek ama ahlul bid’ah,tp juga gak kelewat ekstrim kayak bomber yg udah out of manhaj ituwww.
  ===========================================
  he… he…. liat aja tuh, sama ahlul bid’ah versi wahabi ga boleh lembek, tetapi sama kaum kafir yang jelas2 menghancurkan Islam, ga pernah dibahas sama wahabi…. ya seperti itulah doktrin2 yang sudah menancap di otak semua wahabi……
  lagian yg dimaksud bid’ah oleh wahabi aja ga jelas….. tapi kalo wahabi lakukan bid’ah pasti dia bilang ijtihad…. aneh…aneh…..

  • abah pernah pegang/baca buku karya ulama2 salaf? saran bah kalau cuma belajar dari buku2 atau artikel2 orang2 yang kontra dengan salafy aja nanti jadi fanatisme buta.

 56. Artikel di atas menunjukan kebencian setengah mati terhadap ahlusunnah (Wahabi) banyak kelompok semuanya mengaku ahlussunnah tetapi ajaran mereka adalah sebaliknya yakni ahlul bid’ah. Tu lihat artikel di atas menunjukan kebenciannya tehadap ahklussunnah dan mengadudomba umat islam secara keseluruhan tetapi ternyata yang diadu tidak reaksi
  permusuahan sejak dulu bahwa ahlul bid’ ah dari kalangan Sufiyah (torikoh) sangat keras permusuhannya terhadap ahlussunnah (semisal Ibnu taymiyyah) dan banyak tokoh sufu=iyang menfitnah beliau. Nanti pada saatnya dengan perkembangan ilmu Teknologi secara global dan terbuka lebar maka akan segera terungkap/terblejeti kese4satan2 kaum sufiyah. Maka Allah akan kuasakan terhadap kesesatan2 yang mereka kuasai (ahlul bid’ah>

 57. tergantung nabinya….
  kalau nabinya muhammad bin abdul wahab maka ahlusunnah nya wahabi. sisanya kafir musyrik, ahlu bid’ah, dll
  tapi kalo nabinya muhammad bin abdillah saw, maka munafiqin, mariqin, ahlu bid’ah nya adalah wahabi. sisanya enggak.

  gitu ajah khan…. (jangan jangan nih wahabi wahabi salah muhammad. hehehhe kecian deh loe!! )

 58. sudah budhe. maskin makanan yang enak aja pakde, dan kurangi ngegosip dengan tetangga atau tv

 59. Syukron Ustad Abu

  Saya mencoba meng-google fatwa gila bin edan Ibin khuzaimah di atas,………. eh ternya sama salafy moderen sekarang masih dibanggakan dan dipajang di web-web mereka untuk dalil orang2 yang menentang pendapat miring mereka tentang akidah ketuhanannya, seperti yang dimuat web salafy ini, berikut kami copy-kan kutipannnya.

  http://www.saaid.net/Doat/almuwahid/2.htm

  الحادي عشر: الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح ت 311 هـ
  قال: من لم يقل بأن الله فوق سمواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم القي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة
  انظر درء التعارض 6/ 264
  قال عنه الذهبي في السير: 14/ 365
  “الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة “.
  ونقل عنه قوله : “من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى، فوق سبع سمواته فهو كافر حلال الدم ، وكان ماله فيئا “. انتهى

 60. sebutkan satu orang saja ulama salafy yang suka mengkafirkan kaum muslimin dikitab mana di mana kalau tidak kalian telah menyebarkan tuduhan dusta yang kalian akan pertanggung jawabkan nanti di akhirat .kalaupun ada maka p[asti ia bukan salafy ia adalah dari jamaah takfir bukan salafy….

  Abu SalafY:

  Ya jelas aja kalau wahabi tidak pernah mengafirkan orang Muslim……….. sebab yang Muslim Mukmin bertauhid hanya wahabi jadi kauam mereka mengafirkan Ahlusunnah yang mau bertawassul (misalnya) ya bukan mengafirkan orang Muslim tapi memang menmgafirkan kaum Musyrik yang kafir? Bukankah begitu wahai sobat?!
  Sobat, kalau Anda meminta saya menghitung burung gagak yang berbulu putih mungkin saya bisa.. mungkin saya akan menemukannya. Oh ternyata jumlahnya 1 atau 2. Tapi kalau Anda bertanya mana , tolong tunjukkan buruk gagak yang berbulu hitam… ya saya angkat tangan… sebab semuanya gagak hitam.. kecuali mungkin gagak wahabi dia mekamai kerudung berwarna merah seperti yang dipakai titisan kaum Luth.

  • Termasuk akidah Tauhid dalam agama Islam untuk meyakini bahwasanya Allah bersemayam diatas ArsyNya.Namun aplikasi utk menghukumi orang yg tdk meyakini hal tersebut harus lah pemerintah yang menghukumnya jika pemerintahan tersebut berhukum pada hukum Islam yg difatwakan oleh para ulama.Sama halnya dengan perintah Rasulullah SAW di dlm hadishnya yg shahih ketika mengancam jika sholat subuh tdk berjama’ah di masjid bagi laki2 maka akan beliau bakar rumah penduduk namun tdk dilakukan krn ada wanita dan anak kecil didlmnya.Apakah kesemua hal tersebut mesti dilakukan khususnya di Indonesia ?tdk bukan, karena kita ada pemerintah.Inti dari fatwa Ulama akan hal tersebut menandakan PENTINGNYA AKAN HAL TERSEBUT.Kajilah agama ini dengan ilmu.SALAF BUKANLAH TERORIS YANG KALIAN ANGGAP

   • bagaimana saudara wawandoang bisa mengatakan bahwa ” fatwa Ulama akan hal tersebut menandakan PENTINGNYA AKAN HAL TERSEBUT.” udah jelas ulama wahabi mengkafirkan orang islam yang tdk sefaham kok ? SALAF jelas bukan teroris, dari dulu mayoritas ummat islam indonesia bahkan dunia mengikuti jejak salafusholihin, cuma wahabi / salafi doang yang merasa paling mengikuti salaf udah itu keliru lagi memahami salafusholihin jangan jangan wahabi / salafi mengikuti salaful mufsidin kaya sekte mujasimah yang tuhannya nangkring diatas langit ? inget bung ALLAH itu laista kamistlihi syai. tidak ada yang menyarupainyai ! udah salah malah ngafirin orang lain lagi kaya khowarij aja, dasar wahabi salafi datengnya paling buncit sih.

  • kok komentarnya abu S ini seperti orang awam

 61. maaf wahai abu salafy ….antum kalau berkata seperti itu kok makin kelihatan belang antum yang sebenarnya….kalau kurang berilmu belajar dulu baru berdakwah bahaya berdakwah tanpa ilmu hanya main perasaan saja…..maaf sebenarnya sulit berkata seperti ini tapi antum yang sendiri yang menampakkan sikap belangnya

 62. saudaraku abu salafy mulai ngawur berbicara….{.maaf }
  jangan tebawa emosi wahai saudaraku ….sekali lagi saya bertanya ; sebutkan atu orang saja ulama salafy yang mengkafirkan umat islam selain salafy ?????yang jelas pasti kalau antum jumpai tidak keluar dari golongan jamaah takfir bukan salafy …….atau antum salah memahami buku2 para ulama yang menjelaskan perkara ini…..coba baca buku2 para ulama dengan adil bukan dengan kebencian//////

 63. Maju terus Mas Abu Salafy

 64. maju terus abu salafy dalam kesesatan almalaky biar masuk jurang sama2 …….”/

  • iya bener… maju terus abu salafy dalam kesesatan….
   dan kegilaan akalnya…

   • kalau belum tau ilmunya …..lebih baik diam …..lebih baik lagi nanya ama yang ngerti ….tapi jangan nanya ama yang ilmunya meragukan ………jadi ngga mudah nyesat2 kan orang lain bung …….

  • Saya bingung kalau baca komentar dar LUPI SAPITRI–..dari tulisan ke ketikan hanya berkisar sekitar SAYYID MALIKI yang tidak pernah dikenalnya. kalau mau jujur. Sayyid Maliki itu kedudukannya di hadapan ALLAH SWT , lebih mulya dari ABDUL WAHHAB al KHAWARIJ tuhan kamu itu..wassalam.

 65. Ya akhi..Mas Ahmad yang ana cintai..
  Banyaklah belajar sebelum berkomentar..

  Demi Allah..Demi Allah..situs ini penuh dengan kebohongan besar..penuh dengan fitnah dan tuduhan kebencian..

  WAHAI UMAT MUSLIM..WAHAI SAUDARA2KU..
  BERHATI2LAH..FITNAH INI..
  YANG BENAR DI ANGGAP SALAH..
  YANG SALAH DI ANGGAP BENAR..
  YANG TIDAK BERILMU BICARA..
  YANG TIDAK BERILMU BERKOMENTAR..
  ASAL TUDUH..
  ASAL TUDUH..
  TANPA ILMU..
  TANPA HATI..
  TANPA BERFIKIR..

  inilah tangisan seorang pemuda muslim yang sebenarnya..
  bukan karna palestina dengan israel!!bukan karena iraq dengan amerika!!
  tetapi karena umat muslim sendiri yang memecah belah agamanya dengan hawa nafsu TANPA ILMU!!!!sadarlah!!!

  Allahu Akbar!!!Allahu Akbar!!!!
  Mahasuci Allah..

  Ya Allah..tunjukilah kami jalan yang lurus…

  • SA LAh FIkir memang menyebabkan tindakan atau amalan jadi rusak. PASTI NGK SEPERTI YANG NABI CONTOHKAN. AWAL ILMU ITU ADALAH TIDAK TAHU DAN AKHIRNYA KALAU ANGGAP SUDAH TAHU. Padahal di atas langit ada langit lagi….
   Jangan jadi maling teriak maling dalam beragama

 66. Saya kok heran golongan Islam kok jadi banyak kayak gini, bisa terpecah belah oleh syekh2kan. Bukankah Nabi pernah bersabda bahwa di akhir Zaman umatku akan terbelah menjadi 70 golongan dan yang benar hanya 1 golongan. kalo Islam ya Islam aja. bukankah pemisahan golongan itu di prakarsai kaum Yahudi.

  • “Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup
   sepeninggalku nanti,ia akan melihat perbedaan
   prinsip yang banyak sekali, untuk itu wajib bagi
   kalian mengikuti sunnahku dan sunnah
   Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk,
   peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi
   geraham dan jauhilah perkara baru dalam
   agama, karena setiap perkara baru dalam
   agama itu bid’ah dan setiap bidah itu sesat.”

   (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh
   Al-Albani dalam Shohih Sunan Abu Dawud no:
   4607)

 67. anehnya,..???
  golongan salafy/wahabi ini kok didiamkan oleh MUI,…apakah jangan2 MUI sudah disusupi oleh salafi/wahabi juga,……..
  tolong Kang Abu jelasin masalah bahaya faham ini ke MUI biar pada sadar,……!!!

 68. kalian semua jangan dahulukan akal karna ini agama karya allah kalau dahulukan akal itu karya manusia ‘dan akal punya keterbatasan hebat pada zamanya .seperti tehnologi. jadi sebaiknya berbicara agama ikuti kalam allah yg tertulis pada kitabnya, dan ucapan rasulnya. walaupun tidak masuk akal kita . tetap wajib ikut karna kita punya keterbatasan ilmu. jadi akal bukan menentukan kebenaran tapi mengikuti kebenaran .

 69. @Jems
  Kebenaran Hadist, Produk Aqal.

  Wahaby: Semua ibadah harus ada perintah dan contoh dari Rasul.
  Di luar itu semuanya adalah amalan bid’ah, Dholalah, fin naar.
  Santri: Bagaimana cara mengetahui sunnah dan contoh dari Rasul?
  Wahaby: Gampang, buka saja Shohih Bukhori-Muslim.
  Santri: Adakah hadist dari Rasululullah bahwa hadist dalam Shohih Bukhori-Muslim pasti shohih?
  Wahaby: Tidak ada, itu semua hanyalah hasil ijtihad ulama Hadist.
  Santri: Ooh, Kalau gitu anda tak lebih dari ahlul bid’ah dong……

 70. Para abu, para muslim. dan para yang lainnya, dari pada argumentasi nantinya menimbulkan fitnah, mendingan sekarang semua balikin ke Alqur’an dan hadis pelajari dulu dengan hati yang iklas jernih, nanti juga akan ketemu kalo udah mengerti hakekatnya pasti nggak akan ribut jadi nggak asal komen. Yang komen seperti itu kan hanya melihat bungkusnya saja tapi belum lihat isinya.

 71. jangan mudah terpecah, sekarang para kaum yahudi dan nasrani sedang berjuang untuk menghancurkan islam. kalau kita islam sendiri sibuk dengan hal yang belum kita ketahui benar ada baiknya kita belajar. cari sumber dan bertanya kepada para ulama. sekarang saya tanya simpel saja. apakah islam mengajarkan umatnya untuk mencuri? tentu tidak kan. berarti yang salah adalah oknum2 nya atau ada oknum yang tidak paham. sekarang apakah islam mengajarkan kita untuk mengebom? apa ada surat yang menerangkan tentang itu? islam itu indah. islam itu damai. ingat piagam madinah yang dibuat oleh idola umat islam yaitu Rasullullah tentang keberagaman agama yang tinggal di madinah. madinah yg saat itu isinya adalah kaum nasrani, yahudi, penyembah berhala, dan islam. rasul tetap bersikap adil kepada semua itu. intinya tegakkan islam sebarkan islam dengan kebenaran. baca surah al-baqarah 120-123. kita harus satu dalam islam kawan. biarlah islam yang salah Allah yang laknat. mending kita solat jamaah di mesjid, diskusi, mengaji, tausiah.

 72. Sudah wesss sampunn…BUBARRR BUBARRR… JaLankan apa yang sesuai engkau yakini..jangan saling menyaLahkan…Sabar dalam menerima cacian…berlomba..menjalani akhlakul karimah. Segala ketentuan akhir milik Allah Swt…..MEREDEKaAAAA

 73. Sufisme kalau beribadah pake kesurupan ngangguk2 loncat2 teriak2 kaya orang Pantekosta aja. Syi’ah apalagi??? Ngegebukin dirinya sendiri sampe berdarah2, nyambuk2in diri sampe berdarah2 untuk ngenangin sahabat Hasan dan Hussein Rahimahullah. Alahhhhh Kenangan GOMBAL juga padahal makarnya dibalik semua itu Yahudi. Syi’ah dan Tarekat Sufi udah diotak-atik Yahudi tuh macam Abdullah bin Saba’ . ckckck kasiannn!!!

  • Paling tidak orang Sufi tidak membunuhi kaum Muslim seperti Wahabi lakukan (ISIS, Al Qaedah, Amrozi, Samudra, JI dan teroris Wahabi lakukan). Paling tidak Sufi tidak menghalalkan darah Muslim dan melemparkan mayatnya ketempat sampah.

 74. Tak heran jika ajaran Najd ini melahirkan orang2 haus darah seperti ISIS, Al Qaeda, Jabrat Anusrah, Amrozi, Imam Samudra, Jamaah Islamiyah, Abu Bakar Baasyir, dan teroris2 lainnya yang dahsyat sekali permusuhannya dengan sesama Muslim namun pengecut dengan kafir.

  Yang terbaru ustadz mereka—semoga Allah Ta’ala melaknatnya—Riyadh Bajri yang menghalalkan darah Muslim yg melakukan demo—bayangkan berapa juta umat Islam melakukan demo ia halalkan darahnya.

  Dan menyalahkan Ali Bin Abi Thalib karena menyerang Muawiyah terlebih dulu.

  Masih ragukah kalian bahwa Wahabi Salafia dalah ajaran tanduk setan an-Najd yang Rasulullah, Sallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wassallam, peringatkan akan hadir sebagai fitnah?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s