Mengapa Mereka Enggan Disebut Wahhâbi?

Bantahan Abu Salafy Atas Artikel Blog muwahiid.wordpress.com:

Siapakah Wahhabi? (1)

Mengapa Mereka Enggan Disebut Wahhâbi?

Sering kita dengar atau baca, kebanyakan penganut sekte bentukan Muhammad ibn Abdil Wahhâb merasa begitu gusar disebut sebagai kaum Wahhâbi alias bermadzhab Wahhâbi, seperti yang ditampakkan juga oleh seorang Misionaris Wahhabiyah bernama Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi Lc -(lihat tulisannya dibawah dan disini)-, sementara kalimat/istilah/penyebutan itu tidak mengandung konotasi pujian atau celaan. Ia bukan celaan, andai mereka mengku bahwa apa yang mereka anut itu adalah sebuah mazhab. Sebab sebuah mazhab yang ditegakkan di atas dalil-dalil yang shahihah tidak akan dicemari dengan nama baru yang disandangnya atau penamaan baru yang disematkan orang kepadanya!

Saya benar-benar terheran-heran terhadap para muqallidin (yang hanya pandai bertaqlid buta, tanpa kefahaman, namun tidak pernah mau mengakuinya) yang tak henti-hentinya menampakkan kegusaran mereka dan mengeluhkan bahwa istilah Wahhâbi itu sengaja digelindingkan “musuh-musuh da’wah” dengan konotasi mengejek, sementara itu perlu mereka sadari bahwa penamaan itu di luar area pertikaian. Ini yang pertama.

Kedua, berapa banyak ulama Wahhâbi sendiri menerima dengan lapang dada penamaan itu. Mereka tidak malu-malu atau enggan menyebut diri mereka sebagai Wahhâbi, bahkan sebagian mereka menulis buku atau risalah bertemakan Akidah Wahhâbiyah. Itu semua tidak semestinya dirisaukan.

Di antara ulama Wahhâbi yang menggunakan istilah atau menamakan aliran/mazhab mereka dengan nama Wahhâbi adalah Sulaiman ibn Sahmân, dan sebelumnya Muhammad ibn Abdil Lathîf. Baca kitab ad-Durar as Saniyyah,8/433, serta masih banyak lainnya. Demikian juga para pembela Wahhâbi, seperti Syeikh Hamid al Faqi, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah al Qashîmi, Sulaiman ad Dukhayyil, Ahmad ibn Hajar Abu Thâmi, Mas’ud an Nadawi, Ibrahim ibn Ubaid –penulis kitab at Tadzkirah– dan banyak lagi selain mereka. Mereka semua menggunakan istilah atau nama tersebut untuk merujuk kepada aliran yang dibawa Muhammad ibn Abdil Wahhâb at Tamimi an Najdi. Kendati Syeikh Hamid al Faqi terkesan meragukan i’tikad baik mereka yang menggunakan nama itu dan ia mengusulkan lebih tepatnya ajakan Muhammad ibn Abdil Wahhâb itu dinamai dengan Da’wah Muhammadiyah mengingat nama pendirinya adalah Muhammad bukan Abdul Wahhâb! Dan sikap ini diikuti oleh sebagian Misinioris dan jugu da’wah serta aktifis sekte ini, seperti Shaleh ibn Fauzân ketika ia mengecam Abu Zuhrah dan lainnya.

Tuntutan Syeikh Fauzân dan Hamid al Faqi agar nama Wahhâbi dijauhkan dari penggunaan dan sebagai gantinya nama Da’wah Muhammadiyah mengingat pendiri sekte ini adalah Muhammad adalah tuntutan yang aneh bin ajaib, dengan satu alasan yang sederhana, yaitu bahwa kebanyakan mazhab-mazhab yang ada di kalangan kaum Muslimin tidak dinisbatkan kepada nama pendirinya, akan tetapi dinisbatkan kepada nama ayah-ayah atau kakek-kakek mereka.

Mazhab Hanbali misalnya, dinisbatkan kepada kakek Imam Ahmad, sebab nama beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Sementara itu syeikh Fauzân dan al Faqi serta para penganut Wahhâbi tidak sediktpun memprotes penamaan tersebut, mereka tidak mengatakan bahwa mazhab Imam Ahmad itu seharusnya dinamakan dengan nama Mazhab Ahmadi!

Begitu juga dengan Mazhab Syafi’i, ia dinisbatkan kepada Syafi’ -kakek keempat Imam Syafi’i –sebab nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi’. Lalu mengapa mereka tidak memprotesnya dengan mengatakan penamaan itu tidak benar, sebab nama pendiri mazhab itu adalah Muhammad, jadi penamaan yang tepat adalah Mazhab Muhammadi!

Begitu juga dengan Mazhab Hanafi, ia dinisbatkan kepada Abu Hanifah, sementara Hanifah itu sendiri bukan nama pendirinya, nama pendirinya adalah Nu’mân ibn Tsabit.

Hal yang sama kita jumpai dalam penamaan Mazhab Teoloqi/Kalam Asy’ari, para penganut mazhab tersebut dipanggil dengan nama Asyâ’irah (bentuk jamak Asy’ari) dengan dinisbatkan kepada Abu al Hasan al Asy’ari, sementaa nama Asy’ar adalah nama kakek Abu al Hasan yang kesekian sejak masa jahilah sebelum kedatangan Islam yang menjadi moyang bani Asya’irah, yaitu Asy’ar ibn Adad ibn Zaid ibn Yasyjab ibn Arîb ibn Zaid ibn kahlan ibn Saba’. Dapat kita perhatikan bahwa antara Abu al Hasan –pendiri mazhab- dan Asy’ar terdapat puluhan ayah… begitu pula dengan Mazhab Ibadhiyah –salah satu sekte Khawarij yang masih eksis hingga sekarang- ia dinisbatkan kepada Abdullah ibn Ibâdh…. Dan begitu seterusnya. Anda tidak akan menemukan sebuah mazhab yang dinamai dengan nama pendirinya kecuali sangat sedikit sekali, seperti Mazhab Maliki yang dinisbatkan kepada Imam Malik ibn Anas, atau Mazhab Zaidiyah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib ra. atau Mazhab Ja’fariyah yang dinisbatkan kepada Imam Ja’far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Abi Thalib ra. (imam keenam mereka).

Jadi ringkas kata, mereka yang menisbatkan Mazhab Syeikh Muhammad ibn Abdil Wahhâbi dengan menyebut Mazhab Wahhâbi tidak lebih dekat kepada kebenaran dibanding mereka yang menamakan para pengkiut Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal dengan nama al- Hanabilah (bentuk jamak kata Hanbali)!!

Selain itu, sering kita saksikan bahwa para Wahhâbiyun dengan seenaknya sendiri menyebut kelompok-kelompok tertentu dengan sebutan dan gelar dengan kesan kental mengejek, seperti al Jâmiyyîn, Al Bâziyyîn, al Quthbiyyîn, al Bannaiyyîn, al Albâniyyîn, al-Sururiyyin dan lain-lain.

Bahkan yang mengherankan ialah ternyata Shaleh ibn Fazân –yang keberatan digunakannya istilah Wahhabi- ternyata dengan serampangan menggunakan istilah Surûriyah untuk pengikut Muhammad ibn Surûr ibn Nâyif ibn Zainal Âbidîn. Mengapa ia tidak menamainya dengan nama Muhammadiyah/Muhammadi mengingat pendirinya/pimpinan kelompok itu bernama Muhammad dan bukan Surûr?!!

Namun, apa hendak dikata, kaum Wahhâbiyah tidak pernah ingin dibatasi dengan aturan main dan etika dalam berkomunikasi! Apa yang mau mereka lakukan, ya mereka lakukan, jangan ada yang menanyakan mengapa? “Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.” (QS.21[Al Anbiyâ’];23)

Atau jangan-jangan keberatan mereka atas penamaan/penisbatan itu sebenarnya bersifat politis dan demi kepentingan “Da’wah Pemurnian Tauhidi ala mereka”, agar kaum awam tidak lagi mengingat potret kelam pendiri sekte Mazhab ini yang akrab dengan doktrin pengafiran dan pencucuran darah-darah suci kaum Muslimin lain selain pengikut mazhabnya, sebab kalau mereka menyadari hal itu pasti mereka akan merasa jijik terhadapnya! Bisa jadi itulah alasan hakiki dibalik keberatan itu, namum kami tidak ingin bersepekulasi atau sû’dzdzan, mungkin ada alasan lain yang luhur. Wallahu A’lam.

*************************************************************************************

Siapakah Wahhabi?

Penulis: Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi Lc

Selubung Makar di Balik Julukan Wahhabi

Di negeri kita bahkan hampir di seluruh dunia Islam, ada sebuah fenomena ‘timpang’ dan penilaian ‘miring’ terhadap dakwah tauhid yang dilakukan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu[1]. Julukan Wahhabi pun dimunculkan, tak lain tujuannya adalah untuk menjauhkan umat darinya. Dari manakah julukan itu? Siapa pelopornya? Dan apa rahasia di balik itu semua …?

Dan ternyata, memunculkan istilah ‘Wahhabi’ sebagai julukan bagi pengikut dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, merupakan trik sukses mereka untuk menghempaskan kepercayaan umat kepada dakwah tauhid tersebut. Padahal, istilah ‘Wahhabi’ itu sendiri merupakan penisbatan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz berkata: “Penisbatan (Wahhabi -pen) tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Semestinya bentuk penisbatannya adalah ‘Muhammadiyyah’, karena sang pengemban dan pelaku dakwah tersebut adalah Muhammad, bukan ayahnya yang bernama Abdul Wahhab.” (Lihat Imam wa Amir wa Da’watun Likullil ‘Ushur, hal. 162) Tak cukup sampai di situ. Fitnah, tuduhan dusta, isu negatif dan sejenisnya menjadi sejoli bagi julukan keji tersebut. Tak ayal, yang lahir adalah ‘potret’ buruk dan keji tentang dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang tak sesuai dengan realitanya. Sehingga istilah Wahhabi nyaris menjadi momok dan monster yang mengerikan bagi umat. Fenomena timpang ini, menuntut kita untuk jeli dalam menerima informasi. Terlebih ketika narasumbernya adalah orang kafir, munafik, atau ahlul bid’ah. Agar kita tidak dijadikan bulan-bulanan oleh kejamnya informasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Meluruskan Tuduhan Miring tentang Wahhabi [1].

Abu Salafy berkata:

Lihatlah kenaifan cara berfikir pimpinan tertinggi Seke Wahhabiyah Ben Baz di atas. dan apa yang kami tulis rasanya sudah cukup untuk membuktikan kenaifan dan kesalahannya.

Dan untuk meraih simpati Umat Islam, ia mengaitkan kesinisan terhadap Wahhabyiah adalah hasil trik sukses musuh-musuh Islam! Bukan karena doqma-doqma konyol Sekte Wahhabiyah sendiri!

37 Tanggapan

 1. pak abu jangan repot-repot, mereka pasti malu kalao disebut wahabiyah sebab memang itu merk memalukan ndak kualitas, jadi biar ditoleh orang ya pakai merk lain aja salafiyan kek atau lainnya.
  mas-mas wahhabiyah…. (eh ma’ap ya kan nggak boleh pakai sebutan itu) mestinya kalian itu malu punya alim ulama kok dangkal seperti Ibnu Baz yang pakai bawa-bawa kaidah bahasa arab segala.Baca aja ulasan tuntas end lugas pak abu salafy di atas!
  kalau urusan pak ustas ruwaifi’ buat saya jangan terlalu serius diurusin, lah wong imimnya (Ibnu Baz)aja asal ngomong apalagi wahaby gadungan yang hanya bergelas LC alias LULUSAN CIMANDE, Ya suruh aja pamer pencak silat.

  • HALLO Ustadz Dimyathy-pa kabar dah lama ga ke anNUR lagi.setahu saya WAHABI itu julukan yang diberikan oleh Syekh Abdul Wahhab (ayahnya) dan Syekh Sulaiman (saudaranya) ini menurut versi K.H Siradjuddin Abbas.

 2. saya mau tanya di sini saja ustadz, sebab kalau langsung di situs pak ustadz sering diabaikan dan tidak ditanggapi.
  begini ustadz,apa sih hakikat Da’wah asy Syekh Muhammad bin Abdiul Wahhab itu sehingga ustadz mengatakan bahwa sering kali ada tuduhan miring tentang da’wah beliau Tak cukup sampai di situ. Fitnah, tuduhan dusta, isu negatif dan sejenisnya menjadi sejoli bagi julukan keji tersebut, “Tak ayal, yang lahir adalah ‘potret’ buruk dan keji tentang dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang tak sesuai dengan realitanya. Sehingga istilah Wahhabi nyaris menjadi momok dan monster yang mengerikan bagi umat”.
  ustadz siapa sebenarnya yang ustadz maksudkan dengan:Terlebih ketika narasumbernya adalah orang kafir, munafik, atau ahlul bid’ah.?
  Apakah seluruh musuh asy Syeikh Muhammad bin Abdil wahhab itu kafir? munafik? atau ahli bid’ah?
  lala kalau begitu dari siapa kita harus menerima informasi tentang sejarah kelahiran dan perkembangan da’wah asy Syeikh Muhammad bin Abdil wahhab? Apa harus dari para pengikutnya saja? idak boleh dari ulama Islam selain pengikutnya?
  tolomh dijawab ustadz, biar kita semua puas dengan ketarangan ustadz.
  Wasalam, maap kalau kurang sopan.

  • MBAK SRI BACALAH SEJARAH BERDARAH DARANG SEKTE WAHABI,DAN KELANJUTANYA ADA KITAB ” MEREKA MEMALSUKAN KITAB KITAB PARA ULAMAK KLASIK”
   ADA DI TOKO BUKU AL -BAROKAH. BUKA WEB NYA.

   MBAK AKAN JELAS SIAPA SEKTE WAHABI ITU,BOLEH DIKATA MEREKA ITU KAUM KHAWARIJ MODEREN YG SUKA MEMINUM DARAH ORANG YG BERSAKTI TIADA TUHAN SELAIN ALLAH DAN MUHAMMAD UTUSAN ALLAH.

   JG HERAN KALAU MEREKA ENGGAN DISEBUT SEKTE WAHABI. HATI HATI WAHAI MUSLIMIN DG SEKTE INI.

 3. yang jadi masalah itu..ulama wahabi banyak membuat fatwa dimana jika fatwa itu tidak dipatuhi maka orang yang tidak mematuhi itu dikatakan kafir..
  maaf klo slh….

  • untuk wong jogha coba sebutkan beberapa contoh fatwa ulama salafy yg apabila tidak di ikuti maka ulama itu mengkafikannya

   • Fatwa bumi itu datar, Fatwa matahari mengelilingi bumi…ndagel mode on

   • BACA KITAB BIKINAN SYEK MU SENDIRI. KALAU TAK JELAS CUKUP PERCAYA SAJA AKAN BLOG INI MAS

   • bacalah sejarah wahabiyah tapi maaf lo jangan hanya sejarah yg ditulis anak cucu ibnu wahab, referensi kami BUKU : SEJARAH BERDARAH BERDIRINYA SEKTE WAHABI OLEH SYEH IDAHRAM. bandingkan faktanya. bacalah kitab karangan ibnu wahab : kasyfu shufahat . ini adalah kitab takfir. disitu banyak jurus bidaah,kafir musyrik yg ditujukan kaum muslimin yg tdk sepaham dg ibnu wahab.

    ketahuilah kaum khawarij dijaman Ali,kw ditumpas habis. semenjak itu salama ratusan tahun sampai dg kira2 700h umat islam boleh dikatakan tdk terpecah belah lalu muncul ibnu taimiah,ibnu qoyym smp ibnu wahab umat islam mayoritas dikatakan bidah lah,kafir dsb

    KARENA PEMAHAMAN ALQURAN YG CINGKRANG, PEMAHAMAN HADIS JUGA CINGKRANG, SEMUA SERBA CINGKRANG TERMASUK CELANANYA JUGA CINGKRANG

 4. INI BLOG PALING BURUK, ULAMA DIHINAKAN, SEMENTARA ORANG BODOH DIJADIKAN PANUTAN (ULAMA), AKIBAT TULISAN ANTUM JADI BANYAK ORANG YANG MENGHUJAT ULAMA BESAR. WAHAI PARA PEMBACA SADARLAH ..! PENULIS BUKANLAH ULAMA, SEHINGGA ANTUM SEMUA MENJADI MERENDAHKAN ULAMA AKIBAT TULISANNYA.

  Abu Salafy:

  kami harap Anda tidak melenceng dari tulisan kami. tolong dikritik kalau ada yang tidak disetuji.

 5. Umumnya kaum intelektual dan ulama Sunnî – penganut 4 mazhab ‘resmi’ Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hanbali– menganggap kaum Wahhabi, termasuk pendirinya, sebagai orang-orang yang berpikir sangat linier, literer sambil menolak metafoar [majâz], sangat denotatif dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’ân maupun hadis. Mereka menganggap mazhab selain sebagai sesat dan menyesatkan dengan berpatokan pada hadis: ‘Kullu bid’ah dhalâlah wa kullu dhalâlah fî n-nâr’, ‘semua inovasi itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka.’ Kata ‘bid’ah’ yang mereka tuduhkan hanyalah euphemism, kata pelembut, untuk ‘kafir’, dan menganggap berziarah ke kubur termasuk kubur Nabi, tawassul, baca qunût, talqîn. tahlîl, istighâtsah berzikir berjamaah, membaca burdah yang berupa puji-pujian pada Nabi yang biasa dilakukan kaum Muslimin adalah sebagai bid’ah, dan pelakunya akan masuk neraka, alias kafir.

  Oleh karena itu, tempat-tempat bersejarah Islam seperti rumah tempat lahir Nabi, rumah Ummul Mu’minîn Khadîjah, tempat tinggal Nabi dihancurkan. Kalau tidak diprotes kaum Muslimin sedunia, kuburan Nabi pun sudah diratakan dengan tanah.

  • Setuju-Islam Wahabi itu bagaikan burung-Tuhannya pindah pindah sesuai dengan situasi dan kondisi-Musimnya bertuhan kepada Abu Lahab…ber… rame rame ngagungin Abu Lahab-musimnya Abduh,pindah lagi nyembah Abduh, nah…sekarang ini tuhannya ganti nama jadi AlBani & Bin Baz.wassalam

 6. Abu Salafy:
  kami harap Anda tidak melenceng dari tulisan kami. tolong dikritik kalau ada yang tidak disetuji.

  SEMUA ORANG YANG PUNYA ADAB KEPADA ULAMA JELAS TIDAK SETUJU, COBA LIHAT AKIBAT ULAH ANTUM, ULAMA BESAR DIBILANG DANGKAL, SIBUTA DARI GUA HANTU DLL. HARUSNYA KITA-KITA YANG MASIH BELAJAR INI ANTUM AJARI CARA MEMULIAKAN ULAMA, WALAUPUN ULAMA TERSEBUT MENURUT ANTUM ISTIHADNYA ADA YANG SALAH. JELASKAN KESALAHANNYA DENGAN DALIL DAN DUKUNGAN PENDAPAT ULAMA YANG LAIN TANPA MENJADIKAN RENDAH ULAMA TERSEBUT. BAIKNYA ANTUM SADAR DENGAN ULAH ANTUM INI, KARENA ANTUM LIHAT SENDIRI DAMPAKNYA KEPADA YANG LAIN

  Abu Salafy:

  Disamping Islam menyanjung tinggi kedudukan ulama, Islam juga mengecam ulama su’ yang kerjanya cuma menyesatkan umat.

 7. SEKARANG ANA MAU TANYA “SIAPA ULAMA ANTUM” ? KARENA ISLAM SESEORANG TERGANTUNG SIAPA ULAMANYA. ATAU ANTUM YANG MEMANG MERASA SUDAH JADI ULAMA, BERANI MENGADILI ULAMA-ULAMA BESAR.

  Abu Salafy:

  Samtai aja pak.

 8. INI PERKARA AGAMA MAS JANGAN DIANGGAP REMEH, SEKARANG SIAPA YANG MENYESATKAN UMAT, ULAMA ATAU ANTUM ?, PERTANYAAN ANA BELUM DIJAWAB, SIAPA ULAMA ANTUM ? DIKAWATIRKAN ULAMA SU’ SEPERTI YANG ANTUM BILANG SENDIRI. PESAN ANA KALAU MENGADILI ULAMA HARUS DIDAMPINGI MINIMAL PENDAPAT ULAMA JUGA SELAIN DALIL-DALIL YANG SAHIH, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, KECUALI KALAU ANTUM MERASA SUDAH JADI ULAMA, TENTUNYA ULAMA SU’

  Abu Salafy:

  Apa bukti dan dalil yang kami sebutkan dirasa belum cukup? Mengapa? Apa dikarenakan tidak menguntungkan kaum Wahhabiyah?

  • Pengen ..ih salaman sama Ibnu Romadhon yang ulang tahun bulan syawal.sepertinya lidah antum sering digosok
   pake EMAS,kalo udah keluar logat islami nya persis Burung Beo,wassalam

 9. setelah baca tulisan di atas jadi ngerti aku rahasia mengapa ya konco-konco dewe wahhabiyyun paling malu disebut wahaby…. berlagak menyalahkan dari sisi penggunaan kebahasaan Arab, eh gak taunya kerena takut nama anak abd.wahhab yang “HARUM” itu nempel ke dahinya… selain itu jadi ketahuan deh mutu penggede mereka yang sering dibangga-banggakan BIN BAAZ ternyata segitu aja analisanya…. dangkal banget kaya anak baru ingusan… jadi saya bayangkan gimana ya kalau ngadapin ulama Ahlusunnah sekelas Sayyid Al maliki, baru dihajar abu salafy aja dah kelenger…

 10. Mohon Untuk dipelajari kembali siapa asy Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau termasuk Mujjahid yang memiliki segi keilmuan yang tinggi, kepada para pembaca yang budiman, jangan terpengaruh dengan tulisan di blog ini, ada baiknya kita semua kembali membaca sejarah ttg sy Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengenal lebih dkeat profilenya, berikut saya coba informasikan artikel dan audio yang terkait dengan profil asy Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, silakan download di : http://al-ilmu.net/kajian-islami-online/download/filesdl/LAIN-LAIN/Artikel-artikel%20dalam%20CHM/SyaikhMuhamad

  dan http://ikhwanmuslim.or.id/?content=tokohfull&id=16

  semoga bermanfaat …

  • @ Firdaus yang Ca’em.kalo antum pengen tahu sejarahnya (panggilan kehormatan Ulama antum itu-AMAT ABU LAHAB) coba aja merujuk pada buku yang paling ringan aja bacaannya yaitu hasil karya dari K.H. Siradjuddin Abbas-asli orang Minang,karena awal Peng WAHABI an di Indonesia itu berawal dari Sumatera Barat,wassalam.

  • KETINGGIAN ILMU SYEH ANDA SYEH IBNU ABDULWAHAB TAK ADA YG MENGAKUI KECUALI ANAK CUCUNYA DAN PARA TAQLID BUTANYA.

   JG HERAN MAS DAN SEDIH. CUKUP RENUNGKAN SAJA. DAN SARAN SAYA BACA KITAB SELAIN DARI WAHABI DAN BANDINGKAN MUTUNYA. AKAN KETAHUAN KALO TDK HATI DAN PIKIRAN MU DIKUNCI MATI OLEH ALLH SAW

 11. asww. temen2 mohon
  1. tahan diri unruk tidak memakai kata2 kasar, dan sikap2 tidak ilmiah dalam menghadapi salafy wahaby.
  2. sebarkan pada kalangan intelektual untuk sgera memikirkan masalah “salafy wahaby ” ini, untuk mengkaji secara jelas apakah mereka benar atau salah. Dan kalau benar salafy wahaby salah, sikap bagaimana yang tepat: sehingga tidak merugikan kaum muslimin.

 12. ya beginilah wahabi si “ABU POKOKNYA” tidak konsisiten dan hipokrit. menjuluki orang lain seenak udel seperti contoh diatas.

  # mereka menjuluki sururiyyun padahal nama pendirinya Muhammad bin surur (kenapa wahabi nggak menyebu Muhammadi?)

  # Mereka menyebut Quthubiyyun, padahal nama pendirinya Sayid Quthub, (kenapa wahabi tidak menyebut Sayyidun?)

  kalo semua pendiri madzhab yang bernama Muhammasd disebut Muhammadi maka akan banyak aliran bernama Muhammadi apa nggak tambah binung?

  ya inilah wahabi asal asbun dan “POKOKNYA”

  kenapa mereka ngotot nggak mau disebu “Wahabi”? Mungkin malu karena Imamnya si ibnu Abdul wahab itu, adalah banyak membantai umat Islam yang dituduh syirik dan kafir !!

  PANTESAN PARA PENGIKUT WAHABI NGGAK BERANI MENGOMENTARI ARTIKEL INI KARENA KEDOK DAN KEMUNAFIKANNYA TERBUKA!

  Trims banget pak abu atas pencerahannya!

 13. Mau tau siapa sebenarnya Ibin Abdul Wahab si pendiri sekte nyeleneh wahabi, Tentang Ajarannya dan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukannya?.

  silahkan membuka dan membaca tautan dibawah ini. Allahu Musta’an

  1. Saudi Wahabi, Kerajaan Yang Didirikan dengan Penghianatan dan Kebengisan

  http://qitori.wordpress.com/2007/09/12/kerajaan-yang-didirikan-dengan-pengkhianatan-dan-kebengisan/

  2. Skandal Ibnu Abdul Wahab Dan Mata-mata Inggris

  http://qitori.wordpress.com/2007/09/10/skandal-ibn-abdul-wahhab-dengan-mata-mata-inggeris/

  3. Wahabi Salafy Mengusung Tauhid Atau Kedangkalan Pemikiran?

  http://qitori.wordpress.com/2007/12/04/wahabi-salafy-tauhid-atau-kedangkalan-pemikiran/

  4. Salafiyah: Mengapa Harus Keras Dan garang Terhadap Sesama Muslim?

  http://qitori.wordpress.com/2007/11/15/salafiyah-mengapa-harus-keras-dan-garang-terhadap-sesama-muslim/

  5. Wahabisme; Mengusung Monoteisme Atau Egotisme? (bag 1)

  http://qitori.wordpress.com/2007/11/15/wahabisme-mengusung-monoteisme-atau-egotisme-bag1/

  6. Wahabisme Pemahaman Agama yang sakit

  http://qitori.wordpress.com/2007/10/26/wahhabisme-%e2%80%93-pemahaman-agama-yang-sakit/

 14. Terima kasih atas tulisan ini. Saya sangat terkesan. Jawabun muskit. Untuk pengikut wahabi yg merasa kontra, silakan sanggah tulisan diatas. Budayakan diskusi yg sehat, mengarah pada topik yang dibicarakan.

  • setelah saya cek situsnya kok isinya fitnah thok mas…..???

   setali tiga uang dengan abusalafy, jakfary, ressay… RAFIDHAH TULEN.

   rafidhah paling benci dengan salafy wahaby, karena tidak ada kaum yang paling keras dan paling terdepan menasehati kaum muslimin dari bahaya rafidhah kecuali salafy wahaby.

   dan kelak mereka (salafy wahaby) akan berada dibarisan terdepan menghadapi dajjal yang dibelakangya berdiri orang2 yahudi dan rafidhah…

   perlu dalil mas…???

   Abu Salafy:

   Ya akhi wawan, tolong sebutkan barang sekali saja kalau imam Wahhabi dan gerombolang penyamun Arab baduwi yang dipimpinnya dan dipinpin penerusnya pernah memerangi kaum kafir; nashrani dan Yahudi… kaum wahabi sejak awal keberadaannya hanya bisanya memerangi kaum Muslimin… ini bukti sejarah… jadi mana munmgkin kalau nanti mereka akan memerangi Dajjal… paling=paling ya berperang membantu Zionis Israel seperti yang sekarang ditampakkan Raja Suadi, para emir bejatnya dan ulama Wahabi/Salafi Saudi… demo mmebela palestina saja diharamkan!! Apa itu bukan bukti kalau Wahabi itu antek-antek Zionis Israel????!!!
   Jadi, jangan sok paling pejuang memberantas Dajjal!!!

   • KLO KITA PERHATIKAN JAWABAN2 ORG2 SEKTE WAHABI YG ADA YG KONSISTEN SECARA ILMIAH.
    DAN MEREKA MENAFSIRKAN AL-QURAN DAN HADIST LEBIH DEKAT MENGIKUTI HAWA NAFSUNYA DARI PADA SESUAI SALAFUSHOLIH.

    SEMOGA MAYORITY UMAT ISLAM TETAP TEGUH DAN SABAR. DAN HATI HATI SEKTE WAHABI INI DIBELAKANGNYA ADA ZIONIS ISRAEL YAHUDI DAN AMERIKA. LIHAT FAKTA SAMPAI SEKARANG KERAJAAN IBNU SAUD DILINDUNGI ZIONIS.

    FAKTA SEJARAH DARI DULU HINGGA SEKARANG.

    TAPI BAGI YG TELAH BUTA HATI,BUTA PIKIRAN,BUTA MATA DAN TULI TELINGA FAKTA SPT DIATAS (wah fitnah itu, hembusan kafir itu,musyrikin itu syirik itu) PADAHAL MEREKA KOLABORASI ANTARA KLAN SAUD DAN IBNU WAHAB SUNGGUH AWAL BERDIRINYA ADALAH BENTUKAN ZIONIS. DAN SEKARANG ZIONIS TAK USAH REPOT REPOT KARANA SEKUTU MEREKA SUDAH MENGELUARKAN JURUS PAMUNGKAS YAITU JURUS YG SUDAH BERUMUR TIGARATUS
    TAHUN CIPTAAN PEMIMPIN NAJD “JURUS TAKFIR”

 15. Bantahan yang jitu! Jalan terus, Abu Salafy!

  Abu Salafy:

  Terima kasih atas dukungannya. Semoga Anda termasuk pembela kebenaran.

 16. Firdaus: “asy Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau termasuk Mujjahid yang memiliki segi keilmuan yang tinggi”

  Orang pintar dan luas ilmunya itu banyak mas… Di dunia non-muslim saja banyak orang yang hebat dan cerdas tapi nyeleneh, contohnya: Hitler, Lenin, bahkan ilmuwan sekelas Karl Marx.

  Keluasan ilmu tidak mencerminkan kebenaran. Tapi kefasihan dalam filsafat ilmu serta nalar dan akal yang cerdas akan menentukan kaitan keluasan ilmu yang dimilikinya dengan kebenaran yang teruji.

  Luasnya ilmu Abdul Wahhab perlu diuji dulu mas. Mana buktinya? Buktinya yaitu negeri Saudi dan Thaliban yang kaku dan menjadi perusak di dunia ini.

  Mungkin AS bersikukuh melindungi Israel, salah satunya kuatir situs2 purbakala 3 agama dihancurkan oleh kaum Wahhabi Takfiriyyah. Gereja2 dihancurkan, Temple2 di Israel dibumihanguskan dengan alasan tempat2 kafir.

  Islam itu menyebar dengan cara yang lembut dan penuh toleran. Kalau Rasulullah mengajarkan Islam dengan cara Wahhabi, niscaya umat Islam sekarang sudah musnah. Islam datang ke Indonesia pun bukan oleh Wahhabi. Jadi, jangan berusaha menjadi pahlawan kesiangan dengan dalih memurnikan ajaran Islam. Bullshit itu… tau??!?!

 17. Abu Salafy kok ga nanggapi pertanyaan Ibu Sriningsih?
  Bingung ya?

  • mas udel,saya salut dengan kemampuan anda dalam menalar satu percakapan…dapat saya katakan bahwa anda pasti seorang salafy sejati….

 18. assalamu ‘alaikum.
  buat abu salafy, Hadaakallah.
  seorang ahli ilmu jika meluruskan orang lain maka dengan ilmu. dan tidak cukup dengan ilmunya saja, tapi juga harus dibarengi dengan akhlak yang baik dan penyampaian ilmu itu dengan hikmah. cobalah kita semua berkaca bagaimana 4 imam madzhab dalam membantah kepada pihak lain yang dianggap bertentangan dan melenceng dari aqidah ahlussunnah waljama’ah. semoga kita semua bisa berkaca dari beliau2 imam 4 madzhab rohimahumullah. yang mana didalam perkataan beliau2 rohimahumullah didalam membantah lawan bicaranya deng perkataan yang sopan dan beradab dan penyampaian ilmu dengan hikmah.

  senoga kita semua mau kembali meniru cara2 4 imam madzhab rohimahumullah dalam menyampaikan ilmu dan membantah lawan bicara.

  Taqobbalallahu minna wa minkum
  Wassalamu ‘alaikum warohmatullahi wabarokatuh

  _______________________

  Abu Salafy:

  Terima kasih atas nasihatnya ustadz.
  Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang kami akan sajikan “akhlak mulia” para masyaikh Salafiyah Wahabiyah dalam berda’wah dan dalam menegur ulama lain, dengan mengangkat kasus Syeikh Albani.
  Nantikan!

 19. jujur setelah banyak mengetahui wahabism hati terdalam saya telah mengatakan bahwa sekte ini terlihat keras diluar tetapi buruk sekali hakikatnya….
  hanya kerasnya hati saya yg menyebabkan sy hanya mencari pembenaran akan ajaran wahabi

 20. STOP!!!!sesama muslim itu bersaudara!!dimana adab antum semua dlm berdiskusi???jaga hati dan lisan.ada yg lebih urgent qt hancurkan…zionis,misionaris..mereka memanfaatkan perbedaan madzhab kaum muslimin.mereka tertawa terbahak2 melihat kaum muslimin saliing menghujat.astaghfirulloh..ampuni kami ya Alloh

 21. mungkinkah Allah mengamanahkan 2 haram (makkah-madinah) kepada yg sesat? relakah Allah,….umatnya bermakmum dibelakang wahaby (engkau menjuluki) disetiap sholatnya baik di haji maupun diluar haji kalau memang benar wahaby sesat?…apa engkau lupa hai abu salafy,..dajjal saja tak bisa masuk ke makkah-madinah,apalagi menguasainya?…kalo memang engkau benar hai abu salafy,pasti engkaulah yg di amanahi oleh Allah melayani umat dimakkah-madinah…….tapi ternyata yang di percaya Alloh adalah yg engkau bilang wahaby.

  Abu Salafy:

  Saya hargai semangat Anda wahai sobat! Tapi sebenarnya saya juga prihatin dengan logika Anda yang lucu. (Maaf)… kalau itu alasannya, mestinya kamu juga harus mengatakan bahwa kaum Sufi, Ahlusunnah (yang selalu disesatkan dan bahkan dianggap kafir oleh para wahabiyyun salafiyyun) juga kaum beriman yang luar biasa sebab mereka pernah menguasai Haramain (mekkah dan Madinah) bahkan dalam kurun waktu yang lebih lama dan di masa yang lebih dekat dengan masa para sahabat dan tabiin!
  Apa Anda lupa wahai sobat, bahwa selama berabad-abad kota suci Mekkah pernah dikuasai oleh kaum Musyirk, bahkan berhala-berhala “menghiasi” Ka’bah dan sekitarnya! Apakah mereka itu berarti berada di atas jalan Allah?!
  Jadi wahai sobat, perbaiki logika dan cara berpikir Anda!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s